Vanaf 2030 betalen voor het gebruik van de auto

Vanaf 2030 betalen voor het gebruik van de auto

Als het aan het kabinet ligt, gaan we vanaf 2030 betalen voor het gebruik van de auto en niet meer voor het bezit ervan. In het coalitieakkoord van de regering waren al plannen opgenomen om de motorrijtuigenbelasting te vervangen door een kilometerafhankelijke belasting voor personen- en bestelauto’s. Nu worden deze plannen concreter gemaakt.

Eerlijker systeem

In de huidige situatie is de motorrijtuigenbelasting voornamelijk afhankelijk van het gewicht en de brandstofsoort van de auto. Hoeveel de eigenaar rijdt, heeft geen gevolgen voor hoeveel hij moet betalen. In de nieuwe situatie gaan de mensen die veel rijden meer betalen dan de mensen die weinig rijden. Dit is een rechtvaardigere manier van belastingheffing, volgens minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat: “In het dagelijks leven betaal je voor wat je gebruikt; bijvoorbeeld je boodschappen en je kleding. Automobilisten betalen straks niet meer voor het bezit van een auto, maar voor het gebruik ervan. Dit systeem is eerlijker, want de lasten worden verdeeld naar gebruik. Automobilisten die weinig rijden, betalen minder dan automobilisten die veel rijden. Zij belasten het wegennet en de omgeving minder dan automobilisten die meer kilometers maken.”

Kostenneutraal

In de huidige situatie betalen bezitters van elektrische auto’s geen accijnzen voor brandstof. Zij tanken immers geen benzine of diesel. Hierdoor lopen de inkomsten van de overheid terug. Het idee is dat bij het betalen naar gebruik de overheidsinkomsten gelijk blijven aan de inkomsten in 2025. De totale belastingen zullen dus niet veranderen, ze worden alleen anders verdeeld over de gebruikers. Zo kan de overheid het elektrisch rijden blijven stimuleren zonder dat het te veel geld kost.

Privacy

Het zal niet gaan uitmaken waar en wanneer iemand rijdt. Ook als de kilometers in het buitenland gemaakt worden, tellen ze gewoon mee. Hierdoor hoeft de overheid alleen te weten hoeveel een auto heeft gereden. Dit moet ervoor zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft.

Niet nieuw

In het verleden is al eerder gesproken over het invoeren van een kilometerafhankelijke heffing in plaats van een vaste belasting per auto. Hierdoor is al bekend welke zorgen er zijn over complexiteit, privacy, betaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Hiermee kan al zoveel mogelijk rekening gehouden worden. Ook worden belangenorganisaties en medeoverheden betrokken bij het proces en wordt gekeken naar de gevolgen voor verschillende huishoudens.

ANWB: zorg voor transparantie

De ANWB staat positief tegenover het betalen naar gebruik van de auto. Wel wil de belangenorganisatie dat het nieuwe systeem transparant is en een einde maakt aan de vele uitzonderingen die in het huidige systeem van toepassing zijn. Ook vindt de organisatie dat de kosten inzichtelijk moeten zijn en niet hoger mogen worden, dat er aandacht moet zijn voor het borgen van de privacy en dat ook de impact op verschillende inkomensgroepen en regio’s moet worden meegewogen.

De ANWB deed een onderzoek onder ruim 2.000 Nederlanders. Hieruit kwam naar voren dat een meerderheid het eerlijk vindt om te betalen naar gebruik. Wel wil 74% precies weten hoeveel ze gaan betalen. De opbrengst zou volgens 50% gebruikt moeten worden voor het behouden en verhogen van de kwaliteit van het wegennet en volgens 36% voor het stimuleren van de verkoop van schonere auto’s. Bijna de helft van de Nederlanders geeft de voorkeur aan een heffing op basis van uitstoot. Wel maken de ondervraagden zich zorgen om de privacy: de helft wil geen kastje in de auto.

Bron: Ministerraad

GEEN REACTIES