De Hypotheker ziet begin afkoeling woningmarkt

De Hypotheker ziet voorboden van afkoeling woningmarkt

Volgens De Hypotheker is de huizenmarkt langzaam aan het afkoelen. Dit leidt de hypotheekadviseur af uit de daling van het gemiddelde hypotheekbedrag en de stijging van het aandeel hypotheekaanvragen bedoeld voor de aankoop van een woning. Een maand geleden sprak De Hypotheker al de verwachting uit dat de woningmarkt zou gaan afkoelen en dat lijkt nu al daadwerkelijk te gebeuren.

Lichte daling gemiddeld hypotheekbedrag

Door de lage hypotheekrente en de grote krapte op de woningmarkt boden potentiële huizenkopers steeds verder boven de vraagprijs. De huizenprijzen stegen snel en ook de afgesloten hypotheken werden steeds hoger. In het tweede kwartaal van 2022 ziet De Hypotheker echter voor het eerst sinds drie jaar een daling van het gemiddelde hypotheekbedrag: werd in het tweede kwartaal van 2021 nog gemiddeld 326.000 euro geleend, in het afgelopen kwartaal was dat 322.000 euro.

Een ander gevolg van de lage rentestand en het tekort aan geschikte woningen, was dat veel mensen hun hypotheek verhoogden om hun woning te verbouwen. Daarnaast kozen veel woningeigenaren ervoor om hun hypotheek over te sluiten om van de lage rente te kunnen profiteren. Aan dat laatste is met de recente stijgingen van de hypotheekrentes nu ook een einde gekomen. Het aantal oversluiters is met 25% afgenomen. In het eerste kwartaal nam het aantal hypotheekaanvragen met de bedoeling de hypotheek over te sluiten juist nog met 116% toe.

Minder aanvragen

Het totaal aantal hypotheekaanvragen is ten opzichte van een jaar eerder met 2% gedaald. Eerder dit jaar bereikte dit aantal nog recordhoogtes. Niet alleen het aantal oversluiters neemt snel af, ook het aantal aanvragen voor de aankoop van een woning neemt af (-9%). Er is een duidelijke verschuiving te zien in het doel waarvoor men hypotheekaanvragen doet. Het aandeel hypotheekaanvragen voor de aanschaf van een huis neemt sterk toe. Dit was vorig kwartaal nog 39% en is nu opgelopen tot 48% van het totaal. De Hypotheker ziet dit als een teken dat de woningmarkt minder oververhit begint te raken.

Ook Hypotheken Data Netwerk (HDN) ziet een afname van het aantal hypotheekaanvragen in juni 2022 ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder en ook ten opzichte van 2020. Wel noteerden zij nog bijna een record: op 16 juni 2022 werden 5.789 hypotheken aangevraagd. Dat is het op een na hoogste aantal op een dag. Ook is het aantal hypotheekaanvragen in juni nog steeds hoger dan in dezelfde maand in 2018 en 2019.

Wat nog wel toeneemt, is het aantal hypotheekaanvragen voor verbouwingen. Dit nam in het afgelopen kwartaal met 45% toe ten opzichte van een jaar eerder. Vooral jongeren tot 35 jaar en 55-plussers kiezen er steeds meer voor om hun huidige woning te verbeteren in plaats van te gaan verhuizen.

Afkoeling van de woningmarkt

“De sterke stijging van de hypotheekrente doet zich steeds meer gelden op de woningmarkt. Zo wijzen verschillende signalen erop dat de huizenmarkt begint af te koelen. Door de hogere rente stijgen de maandlasten en kunnen kopers minder lenen. Dit blijkt ook uit onze data: het gemiddelde hypotheekbedrag laat voor het eerst sinds drie jaar een lichte daling zien. Tegelijkertijd is het aandeel hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning in het tweede kwartaal flink gestegen in vergelijking met het voorgaande kwartaal”, zegt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker. “Dat is een positieve ontwikkeling. Hoewel er ondanks deze ontwikkeling nog steeds sprake is van krapte op de woningmarkt, is er nu aantoonbaar minder concurrentie en zijn kopers geneigd minder te overbieden. Hierdoor is de kans op het vinden van een betaalbare woning iets groter dan in de afgelopen periode”, vervolgt Van den Akker.

Bron: De Hypotheker

GEEN REACTIES