Unigarant en UVM tevreden over resultaat 2021

Unigarant en UVM tevreden over resultaat 2021

Unigarant en UVM melden over 2021 een gezamenlijk resultaat na belastingen van 56 miljoen euro. Dit is een toename van 7 miljoen euro ten opzichte van 2020. Het bedrijf noemt het een uitstekend resultaat. De bruto verdiende premie nam met 34 miljoen euro toe tot 491,8 miljoen euro. Ook de schadelast nam toe, maar in een lager tempo: de schadelast steeg met 20,6 miljoen euro. De beleggingen zorgden voor een positief resultaat van 13 miljoen euro. De verdiende premie steeg over alle productgroepen behalve de reisverzekeringen. Hier daalde echter ook de schadelast. Dit is het gevolg van de coronapandemie.

Lagere solvabiliteitsratio door aanpassing herverzekeringsprogramma

De solvabiliteitsratio is licht gedaald. Deze komt in 2021 uit op 144% terwijl dit in 2020 nog 150% was. Dit is hoger dan de door de directie van UVM vastgestelde normsolvabiliteit van 130%. Het bedrijf streeft echter naar een ratio van 150%. Oorzaak van de daling is het stoppen van het grootste deel van het Quota Share herverzekeringsprogramma per 1 januari 2022. Momenteel is er alleen nog een Quota Share programma voor Rechtsbijstand en een Excess of Loss dekking voor grote schaden en calamiteiten. UVM kon het herverzekeringsprogramma op deze manier aanpassen doordat het over voldoende eigen vermogen beschikt.

De impact van corona

De coronapandemie heeft geleid tot een lagere schadelast, vooral bij de auto- en reisverzekeringen. Wel heeft de pandemie een negatieve invloed op de geboekte premie bij de reisverzekeringen. Er was hier een stijging van de premie verwacht, die wel te zien was bij de overige producten. De technische voorziening is grotendeels bestemd voor letselschades. Hier is nauwelijks impact van de coronapandemie te zien.

Will Hoogstad, CFO van Unigarant en UVM, kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar: “Net als in 2020 drukte de coronapandemie ook het afgelopen jaar zijn stempel op het bedrijfsresultaat. Een belangrijke oorzaak daarvoor is de beperkte mobiliteit die zorgde voor minder (auto)schaden. Ook tijdens de pandemie slaagden we erin de omzet te doen vergroten. Omdat minder vaak voor een vliegvakantie werd gekozen groeide onze recreatieve portefeuille met camper, caravan en motor aanzienlijk.”

Verwachtingen voor 2022

De cijfers over 2021 waren dan wel mooi, of dat voor 2022 ook weer zo zal zijn, moet nog afgewacht worden. Er heeft zich al een aantal minder positieve gebeurtenissen voorgedaan. Zo heeft de oorlog in Oekraïne een grote impact op de waarde van de beleggingen. Deze ging met ongeveer 17 miljoen euro omlaag. De directe exposure in de betrokken landen Oekraïne, Rusland en Belarus is echter beperkt met minder dan 0,5% van het belegd vermogen. Verder zijn er in februari 2022 drie stormen geweest. Dit gaat, na rekening te houden met herverzekering, een effect van ongeveer 6 miljoen euro op het resultaat hebben. Ander punt van aandacht voor UVM is de hoge inflatie, die van invloed kan zijn op de schadelast.

UVM en Unigarant

UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. (UVM) is een verzekeraar die particuliere reisverzekeringen, woonhuisverzekeringen, mobiliteitsverzekeringen en vrijetijdsverzekeringen aanbiedt. Het bedrijf is 100% dochter van ANWB B.V. Het belangrijkste verkoopkanaal is de gevolmachtigde agent Unigarant B.V., die ook 100% dochter van ANWB is. De producten worden verkocht onder de labels Unigarant en ANWB.

GEEN REACTIES