Minder kantoren, meer werkgelegenheid op adviesmarkt

Minder kantoren, meer werkgelegenheid op adviesmarkt
© Tumisu, Pixabay

De consolidatie houdt aan op de markt van advies en bemiddeling in verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten. Het aantal intermediairskantoren daalde in 2021 opnieuw, maar minder snel dan door marktkenners was voorspeld. En het aantal banen steeg.

Over het jaar 2021 nam het aantal kantoren met 2% af, telt Het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) in de jongste ‘Marktflitsen Intermediaire Adviesmarkt’. Er zijn nog ruim 7500 advieskantoren. Ondanks de consolidatie nam de werkgelegenheid toe met 9% ten opzichte van 2019.

Ultimo 2021 had een gemiddeld advieskantoor 4,2 fte in dienst. Er zijn in Nederland inmiddels 180 kantoren met meer dan 20 werknemers (fte) op de payroll. Deze adviesbedrijven zijn samen goed voor 45% van de werkgelegenheid in de sector.

Hausse in hypotheekmarkt

Een reden voor de geringe daling van het aantal kantoren is dat steeds meer starters de weg naar de adviesmarkt vinden. In 2021 waren er 356 starters. Veel nieuwelingen worden aangetrokken door de hausse in de hypotheekmarkt. Inmiddels focust 38% van de starters zich op de hypotheekmarkt.

Een andere trend is dat het aantal adviesvergunningen daalt, maar het aantal aangesloten instellingen stijgt. Dit is enerzijds te verklaren door de groeiende samenwerking binnen bijvoorbeeld ketens, waar veel kantoren onder een collectieve vergunning werken. Een andere verklaring is de concentratietendens, waarbij de overgenomen partij (tijdelijk) gaat werken onder de collectieve vergunning van de overnemende partij. Ook kunnen starters vaak makkelijker starten als aangesloten instelling, omdat de ervaringseis in dat geval minder zwaar van toepassing is.

Groepsverbanden

Steeds meer adviesbedrijven maken inmiddels onderdeel uit van een groter geheel. Het RiFD telt in Nederland 455 concerns, die twee of meer adviesbedrijven in de gelederen hebben. Het merendeel van de groepsverbanden bestaat uit 2 tot 5 adviesbedrijven. Er zijn 24 echt grote concerns met zes of meer aangesloten adviesbedrijven.

Een groeiend aantal kantoren is in handen van private investeerders; het RiFD noemt ze ‘consolidators’. Deze investeerders zijn grofweg te verdelen in private-equitypartijen en verzekeraars. Er zijn in ons land 18 consolidators actief. De meeste overnames in de adviesmarkt worden door deze partijen gedaan. Het RiFD verwijst voor cijfers naar de Overnamemonitor van BHB Dullemond – deels op basis van data van RiFD vervaardigd.

De top 3 van consolidators bestaat uit Acrisure, met als bekend groepsnaam Raetsheren van Orden; op nummer 2 staat Aegon (Growth Capital Fund) met Romeo, Risk, BSB, CAK en Nedasco; de 3e plaats wordt ingenomen door Aquiline, bekend met de Quintes Groep.

Het volledige rapport is te downloaden op https://rifd.nl/marktflitsen/

GEEN REACTIES