Uitstekende resultaten voor Bovemij in 2019

Uitstekende resultaten voor Bovemij in 2019

2019 was het jaar waarin Bovemij, verzekeraar voor de mobiliteitsbranche, werd onderworpen aan een compliance-onderzoek. Tegelijkertijd leverde de verzekeraar uitzonderlijk goede prestaties. Het resultaat voor belastingen bedraagt €42,2 miljoen, aldus de gisteren gepresenteerde jaarcijfers. De sterke verbetering van het resultaat komt doordat in 2019 een aantal zaken positief samenviel.

In 2018 nog realiseerde Bovemij een resultaat voor belastingen van slechts €4,1 miljoen, door diverse grote schades, incidentele lasten uit hoofde van pensioenen en een beperkt negatief beleggingsresultaat. Maar 2019 was een goed beleggingsjaar, terwijl ook de impact van omvangrijke schades op het technisch resultaat uit verzekeringen beperkt was. Tenslotte droegen ook de resultaten van de niet-verzekeringsactiviteiten positief bij. De combined ratio verbeterde van 95,9% naar 92,4%. De SCR-ratio steeg van 176% naar 187%.

Omvangrijke schades uitgebleven
Ageeth Bakker, chief financial risk officer sinds 1 november: “Het is mooi om te zien dat nagenoeg alle onderdelen van ons bedrijf afgelopen jaar zeer goed presteerden. Het technisch resultaat uit verzekeringen is nog altijd grotendeels bepalend voor onze totale winstgevendheid. Waar het technisch resultaat uit verzekeringen in 2018 €14,3 miljoen bedroeg, verbeterde dit in 2019 naar €25,8 miljoen.” Bakker gaf haar voorgangers een pluim: “De verbetering is het gevolg van het in eerdere jaren gevoerde beleid, het uitblijven van omvangrijke schades in 2019 en doordat we in tegenstelling tot 2018 minder hoefden bij te reserveren in de portefeuille van aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM). We hebben de bewuste keuze gemaakt om niet-strategische verzekeringsrisico’s verder af te bouwen en ons nog meer te richten op de mobiliteitsbranche, onze belangrijkste klanten en businesspartners. Dit is terug te zien in de afname van de bruto premie van €375 naar €366 miljoen.”

“Door een sterke groei van het rendement op aandelen nam het beleggingsresultaat toe naar €13,7 miljoen. In 2018 was het beleggingsresultaat door dalingen van aandelenkoersen €0,1 miljoen negatief. Ook zijn we bijzonder tevreden over het resultaat van de niet-verzekeringsactiviteiten. Ten opzichte van het verlies van €1,4 miljoen in 2018, verbeterde dit in 2019 met €3,2 miljoen tot een winst van €1,8 miljoen.”

Maatregelen genomen
CEO René Leander noemde 2019 een jaar met twee gezichten. “2019 was het jaar waarin we werden geraakt door een aantal serieuze compliance-issues. Het daartoe eind 2018 gestarte onderzoek werd in het najaar van 2019 afgerond. We hebben veel benodigde maatregelen genomen om het risicobewustzijn binnen onze organisatie sterk te vergroten en zijn vol vertrouwen dat deze leiden tot een verbeterd bedrijf en in het bijzonder tot een cultuur die past bij hetgeen van ons wordt verwacht.”

Over de details wil de verzekeraar weinig kwijt. Bekend is dat in oktober 2018 melding werd gedaan van Bovemij-activiteiten waarbij de compliance-regels zouden zijn geschonden. Een onafhankelijk onderzoek bevestigde dat de naleving van wet- en regelgeving in delen van de organisatie onvoldoende aandacht heeft gehad. Het betrof met name de commerciële uitgaven en de vastgoedbeleggingen. Begin september stapte Bertho Eckhardt ten gevolge van het compliance-onderzoek op als RvC-lid bij Bovemij; ook legde hij het voorzitterschap van brancheorganisatie Bovag neer. In april al was Bovemij-bestuurslid Coen Post teruggetreden; onbekend is of zijn terugtreden te maken had met het compliance-onderzoek. Ook bestuurslid Renate Leander stapte op, hoewel de RvC benadrukte dat haar vertrek geen relatie had met de uitkomsten van het onderzoek.

René Leander liet weten blij te zijn dat de Raad van Bestuur weer op volle sterkte is. “In 2019 startten Ageeth Bakker als CFRO en Mas van Steenis als CCO. En in april 2020 verwelkomen we ook Marcel van de Lustgraaf die als CDOO verantwoordelijk wordt voor de verdere digitalisering en de operationele kant van het bedrijf. Met dit nieuwe en energieke team zien we uit naar de komende jaren, waarin we samen met BOVAG en onze klanten bouwen aan een toekomstbestendige mobiliteitsbranche.”

Bron: Bovemij

GEEN REACTIES