Trend: ‘Coronaclausule’ bij aankoop assurantieportefeuilles

Trend: 'Coronaclausule' bij aankoop assurantieportefeuilles
© Pixabay

Steeds meer kopers van assurantieportefeuilles willen in de overeenkomst een “corona-clausule” opnemen. Deze clausule anticipeert op een eventuele stijging van het aantal faillissementen van zakelijke relaties.

Monetaire instellingen verwachten in de tweede helft van 2020 een zware economische terugval. “Worden deze verwachtingen werkelijkheid dan zal dat leiden tot een verhoogd aantal faillissementen”, zegt Willem Haasnoot, beëdigd makelaar en taxateur in assurantieportefeuilles. Haasnoot ziet dat kopers van assurantieportefeuilles daarop anticiperen door speciale ‘coronaclausules’ in het contract te willen laten opnemen.

“Kort gezegd komen deze clausules erop neer dat, als een bedrijf als gevolg van het coronavirus of de economische crisis die daarop volgt, binnen een vooraf vastgestelde periode na overdracht failliet gaat, de betreffende klant geacht wordt niet te zijn overdragen en er dus een correctie op de koopprijs plaatsvindt.”

Haasnoot begrijpt de zorgen van de kopers die deze clausule willen hanteren. “Je moet echter oppassen voor discussies over de vraag of het faillissement echt het gevolg was van het coronavirus of dat andere oorzaken aan het faillissement ten grondslag lagen. Ook vind ik dat voor de verkoper de periode, waarin de werkelijke verkoopprijs de facto niet vaststaat, niet te lang moet zijn.” Hij zegt bij een termijn langer dan zes maanden voor de werking van deze coronaclausule in de meeste gevallen de verkoper negatief te zullen adviseren. Haasnoot vindt het overigens opvallend dat de vraag naar portefeuilles op dit moment nog steeds groter is dan het aanbod.

Bron: Bureau DFO

GEEN REACTIES