Traditionele inbraak loopt terug, cybercrime blijft groeien

Traditionele inbraak loopt terug, cybercrime blijft groeien
© Pixabay

Inboedel- en opstalverzekeraars kunnen hun polissen anders inrichten. Het risico van verzekerden op een traditionele inbraak, diefstal of vernieling wordt gestaag kleiner. De misdaad verplaatst zich naar het web, meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor en registratiecijfers van de politie.

In 2019 lag het aandeel slachtoffers van traditionele criminaliteit volgens de Veiligheidsmonitor bijna een derde lager (minder dan 14 procent) dan in 2012 (bijna 20 procent). Het aantal door de politie geregistreerde misdrijven daalde in dezelfde periode met 41 procent.

De sterkste daling was zichtbaar bij vermogensdelicten (inbraak, diefstal, zakkenrollerij en beroving) en vandalisme. Was in 2012 nog 13 procent slachtoffer van een of meer vermogensdelicten, in 2019 was dit 9 procent. Het aandeel slachtoffers van vandalisme daalde in dezelfde periode van 8 procent naar 5 procent. Het aandeel geweldslachtoffers daalde van 2,6 procent (2012) naar 2,0 procent (2019).

Ook de politie registreert minder traditionele misdaad. Het aantal geregistreerde gevallen van diefstal, geweld en vernieling is in 2019 lager dan in 2017. Het aantal gevallen van diefstal en inbraak neemt al jaren af, het aantal woninginbraken is sinds 2012 zelfs meer dan gehalveerd.

Niet alle vormen van diefstal daalden: zo werden 1800 meer winkeldiefstallen geregistreerd in 2019 dan een jaar eerder. Het aantal meldingen van vernieling en beschadiging nam sinds 2012 voor het eerst toe. Ook het aantal meldingen van stalking en bedreiging (geweldsmisdrijven) is in 2019 iets toegenomen. Bij andere vormen van criminaliteit, zoals drugscriminaliteit en verkeersmisdrijven ziet de politie sinds 2018 een toename, na een jarenlange daling.

Per regio
Vooral in de regio’s Oost-Nederland en Zuid-Nederland (beide -36 procent) was het slachtofferschap vergeleken met zeven jaar eerder minder hoog. Het zwakst was de afname in Noord-Nederland en West-Nederland (beiden -28 procent).

Amsterdam telt de meeste misdrijven. In 2019 registreerde de Amsterdamse politie ruim 61 duizend gevallen van diefstal, vernieling of geweld. Dat zijn er 168 per dag of 71 per duizend Amsterdammers. Op Haags grondgebied werden per duizend inwoners 45 misdrijven geregistreerd. Het gemiddelde voor heel Nederland ligt op 31 per duizend inwoners. De gemeente Tubbergen kende met in totaal 135 gevallen van diefstal, vernieling of geweld het kleinste aantal per duizend inwoners (namelijk 6).

Meer slachtoffers cybercrime
Tegenover de dalende aantallen staat dat 13 procent van de 15-plussers in 2019 aangaf slachtoffer te zijn geweest van een of meer cybercrimedelicten. In 2012 was dit 12 procent, in 2017 11 procent. Bij cybercrime gaat het om digitale vormen van identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten (laster, stalking, chantage en bedreiging met geweld via internet). Ook in de politieregistraties is er sinds 2017 sprake van een flinke toename van hacken (verdubbeling), identiteitsfraude (17 procent), en internetoplichting (39 procent).

Dalende aangiftebereidheid
Dan is een verontrustende kanttekening. Steeds meer slachtoffers van traditionele criminaliteit geven aan dat zij het delict niet hebben gemeld of aangegeven bij de politie – en dus ook geen schade hebben geclaimd bij de verzekeraar. Werd in 2012 nog 38 procent van de delicten gemeld bij de politie, in 2019 gebeurde dit in 32 procent van de gevallen. De aangiftebereidheid nam in dezelfde periode af van 29 procent naar 23 procent. Meer dan tweederde van de delicten die slachtoffers in 2019 ondervonden kwam dus niet in de politieregistratie terecht.

Bron: CBS

GEEN REACTIES