“Start met minimale variant voor medische beoordeling beroepsziekten”

“Begin met de beoordeling van een beperkt aantal beroepsziekten.” Dat adviseert PwC over het causaal verband tussen werk en beroepsziekten of arbeidsongevallen.

Complex

Het advies is maandag door Minister Asscher naar de Tweede Kamer gestuurd. De vaststelling of er een verband is tussen werkomstandigheden en beroepsziekten of arbeidsongevallen is complexe en gevoelige materie waarin zowel werkgevers, verzekeraars als werknemers verschillende belangen hebben. Illustratie van de gevoeligheid is dat het rapport al in mei naar Asscher werd gestuurd, maar dat de Minister het pas gisteren openbaar maakte.

Eenvoudiger

Alle belanghebbenden zijn het er wel over eens dat de beoordeling van het causaal verband eenvoudiger en sneller moet. Het gaat vaak om langdurige procedures die met veel kosten en stress gepaard gaan. Bovendien blijkt het in de praktijk zeer lastig om het causale verband inderdaad vast te stellen, mede vanwege het gebrek aan medische expertise in de rechterlijke besluitvorming. Maar waar werknemersorganisaties volgens PwC pleiten voor een snelle implementatie van een integrale medische beoordelingsinstantie, zijn werkgevers en verzekeraars op dit punt zeer terughoudend.

Beperkt

PwC adviseert daarom om te beginnen met een minimale variant. Een instantie die de medische en juridische causaliteit van een beperkt aantal beroepsziekten beoordeelt en bovendien geen uitspraak doet over de schadevergoeding. Dit zouden dan wel beroepsziekten moeten zijn die een groot deel van het totaal vertegenwoordigen. In het geval de reacties van belanghebbenden positief zijn, kan deze instantie naar verloop van tijd het takenpakket verder uitbreiden naar de medische en juridische beoordeling van andere beroepsziekten en van arbeidsongevallen. Eindpunt is een integrale geschilbeoordeling met een gespecialiseerde rechter.

 
Overleg

Minister Asscher gaat de komende maanden met sociale partners en andere belanghebbenden in gesprek en gaat daarnaast de juridische mogelijkheden van een onafhankelijke instantie en de optie van een gespecialiseerde rechter verder verkennen. In het tweede kwartaal van 2016 beslist de Minister over eventuele vervolgstappen.

Cijfers

In Nederland gebeuren jaarlijks 220.000 arbeidsongevallen die leiden tot verzuim en worden ongeveer 6.000 beroepsziekten gemeld. Twee procent van de arbeidsongevallen en tien procent van de beroepsziekten leidt momenteel tot een claim richting de werkgever.

GEEN REACTIES