“Gevolgen lage rente voor pensioen op korte termijn te overzien”

De invloed van de lage rente op premies en uitkeringen valt voor de korte termijn mee. Dit stelt Staatssecretaris Klijnsma in reactie op het UFR-rapport van DNB en CPB.

Het aangepaste financieel toetsingskader (FTK) doet nu zijn werk, vindt de Staatssecretaris. ‘Er is nu meer ruimte om externe schokken, zoals de dalende rente, geleidelijk te absorberen.’ Niet alleen kunnen eventuele kortingen op de uitkeringen worden uitgesmeerd, ook eventuele premieverhogingen blijven daardoor beperkt. DNB en CPB gaan voor 2016 uit van een premiestijging van 2% en voor 2017 van 5%. Gevolg is wel dat pas na een redelijk herstel weer ruimte is voor indexatie.

Klijnsma erkent wel dat bij een aanhoudend lage rente de situatie voor sociale partners en pensioenfondsen steeds moeilijker wordt. Het onderzoek van DNB en CPB laat volgens haar zien dat pensioenuitkeringen die met een hoge mate van zekerheid zijn toegezegd extra kwetsbaar zijn voor een aanhoudende lage rente. ‘Er moet daarom ook verder worden nagedacht over de inrichting van het pensioenstelsel, ook over de aard van de pensioenovereenkomst’, stelt de Staatssecretaris. De hoofdlijnennota toekomstbestendig pensioen, die Klijnsma in juli presenteerde, bevat daar volgens haar relevante aanknopingspunten voor.
Het UFR-onderzoek is op verzoek van de Tweede Kamer gedaan naar aanleiding van zorgen die bestonden over het gebruik van de UFR-rente, wat voor veel pensioenfondsen ongunstig uitpakte. Het rapport van DNB en CPB laat zien dat bij ongewijzigd beleid het pensioen in korte tijd vele miljarden euro’s duurder zal worden. Zonder dempend effect van het aangepaste FTK zouden de komende jaren premiestijgingen van meer dan tien procent nodig zijn.

GEEN REACTIES