Rode kaart op voetbalveld levert in rechtszaal altijd aansprakelijkheid op

Rode kaart op voetbalveld levert in rechtszaal altijd aansprakelijkheid op
© Pixabay

De grofweg 8000 tackles in het voetbal die jaarlijks een blessure tot gevolg hebben, leiden amper tot rechtszaken. Wanneer het slachtoffer toch een rechtszaak aanspant, wordt die vrijwel altijd gewonnen. Bij een rode kaart lijkt dit zelfs gegarandeerd.

Dit blijkt uit een analyse van het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum (AIC). Het informatiecentrum deed bureauonderzoek naar de vraag in hoeverre incorrecte tackles tijdens voetbalwedstrijden leiden tot een rechtszaak en hoe het verloop van deze rechtszaken zich ontwikkeld. Op rechtspraak.nl werden in totaal 13 verschillende zaken gevonden over de periode 2003-2018.

‘Onderdeel van het spel’
Overtredingen tijdens wedstrijden worden vaak gezien als “onderdeel van het spel” en behoren daarmee tot de categorie sport- of spelsituaties. In zo’n situatie geldt een verhoogde drempel voor aansprakelijkstelling. Dit heeft te maken met het feit dat er tijdens een voetbalwedstrijd wordt uitgegaan van een bepaalde mate van geaccepteerd risico op gevaar. Een correcte tackle, uitgevoerd zoals omschreven in de spelregels van de KNVB, mag bijvoorbeeld wel op het veld.

Rode kaart
Van de dertien zaken die het wel tot een rechtszaak trapten, werden de overtreders tien keer aansprakelijk gehouden door de rechtbank. In negen van deze gevallen hadden de overtreders ook een rode kaart gekregen. In het andere geval werd duidelijk vermeld dat de scheidsrechter lid was van dezelfde vereniging als de overtreder.

In slechts één geval werd de overtreder ondanks een rode kaart niet aansprakelijk gehouden. Deze zaak speelde in 2003, ruim een jaar voordat Niels Kokmeijer een dubbele beenbreuk opliep door een overtreding van Rachid Bouaouzan. Het AIC gaat er dus van uit dat sinds dit incident rechters strenger oordelen over overtredingen op het veld met blessures tot gevolg.

In de twee overige zaken waar geen rode kaart werd gegeven, werd de veroorzaker van de blessure niet aansprakelijk gehouden omdat er in deze zaken sprake was van een “geaccepteerd risico”. Het “geaccepteerde risico” zat hem erin dat het binnen de spelregels was en dus viel te verwachten.

Buitensporig geweld
Naast de tien rechtszaken aangaande tackles werden er drie andere rechtszaken onderzocht betreffende een gewelddadige handeling. Al deze geweldsincidenten leverden, naast een rode kaart, minimaal voorwaardelijke straffen op. De laagste schadevergoeding bedroeg bijna €3.000, de hoogste schadevergoeding was ruim €12.000. In alle gevallen was er daarnaast sprake van een taakstraf en/of celstraf.

Bron: Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum

GEEN REACTIES