Resultaat Onderlinge ’s Gravenhage daalt fors

Resultaat Onderlinge 's Gravenhage daalt fors

Het resultaat van Onderlinge ’s Gravenhage over 2019 bedraagt €14 miljoen na belastingen. Dat is fors lager dan de €44 miljoen over 2018. De solvabiliteit daalde van 224% naar 201%.

Doordat OG in 2019 last van de lage en negatieve rente, staat de bijdrage van leven- en pensioenproducten met een kapitaalgarantie aan een sterke balans onder druk. Door de-risking van de portefeuille wist de verzekeraar is de impact van de lage rente nog beperkt te houden, aldus het jaarverslag.

Het bruto premie-inkomen nam met 11% af van €109 miljoen tot €97 miljoen. Het bruto premie-inkomen uit periodieke premies nam met 5,6% af van €89 miljoen tot €84 miljoen. De koopsomproductie in 2019 is met 43% afgenomen van €21 miljoen tot €12 miljoen.

In 2019 heeft OG in totaal voor €113 miljoen aan uitkeringen verricht (2018: €114 miljoen). De uitkeringen voor eigen rekening (voornamelijk expiraties, overlijden en lijfrenten) bedroegen €69 miljoen en zijn in lijn met 2018 (€70 miljoen). De onderverdeling van deze uitkeringen is in 2019 nagenoeg gelijk aan die van 2018.

De nieuwe premieproductie van collectieve pensioenen is in 2019 ten opzichte van 2018 met 34% toegenomen. Voor beleggingsproducten gold een stijging van 72% en bij verzekeringen in de categorie geld betrof het een afname van 69%.

Overall lag bij OG in 2019 de nadruk in het beleid op service en kostenbeheersing. OG richtte zich daarnaast op een bredere portefeuille producten en diensten gericht op mensen in hun tweede levensfase. De operationele kosten daalden met 11% tot €24 miljoen door nieuwe huisvesting, uitbesteding en digitalisering. Het nieuwe pand aan de Anna van Saksenlaan in Den Haag heeft een aantal strategische (cultuur)veranderingen versneld, zoals plaatsonafhankelijk werken, waardoor de bedrijfsvoering en dienstverlening aan leden altijd door kan gaan. De medewerkers van De Onderlinge werken sinds half maart allemaal thuis.

Vorig jaar werd nog €5 miljoen winst verdeeld onder de leden. Vanwege de impact van het coronavirus heeft Onderlinge ’s-Gravenhage over 2019 geen winst voor verdeling ter beschikking gesteld. Deze is toegevoegd aan het eigen vermogen om de belangen van de bestaande leden te blijven borgen.

Bron: Onderlinge ’s Gravenhage

GEEN REACTIES