Restaurant gaat bezorgen: gevolgen voor bedrijfsverzekering?

Coronavirus kan ook pensioenverzekering raken
© Pixabay

Branchevereniging Adfiz roept leden op om vragen vanuit de markt over de gevolgen van het Corona-virus in te sturen om op deze manier kennis te verzamelen en te delen.

Adfiz geeft aan met het Verbond van Verzekeraars te hebben afgesproken om vragen over deze bijzondere situatie te verzamelen en met de Verbond-taskforce Corona te overleggen en te beantwoorden. Vragen kunnen worden gemaild naar info@adfiz.nl.

Een voorbeeld van een nieuw en onvoorzien vraagstuk waar Adfiz-leden nu al vragen over insturen is veranderend ondernemerschap, zoals bijvoorbeeld restauranthouders die nu voorraad verkopen of een bezorgdienst starten voor maaltijden of ingrediënten. Zo’n andere hoedanigheid kan gevolgen hebben voor de verzekeringen, bijvoorbeeld het zakelijk gebruik van auto’s of productaansprakelijkheid.

Een andere vraag is hoe verzekeraars communiceren als zij naar aanleiding van het coronavirus de polisvoorwaarden wijzigen. Dit is bijvoorbeeld nu actueel in de evenementenbranche. Verder wordt gevraagd of de premie mag worden opgeschort zonder dekking te verliezen als betaling tijdelijk niet mogelijk is door omstandigheden die samenhangen met het coronavirus. Ook dit is een onderwerp waar naar alle waarschijnlijk de horeca mee gaat worstelen, maar ook bijvoorbeeld sport- en yogascholen en culturele instellingen. De redactie van Findinet wil daar de opmerking aan toevoegen of het niet gerechtvaardigd is om een verzekering tijdelijk ‘premievrij’ te maken wanneer een bedrijf verplicht ‘op slot’ moet.

Het verlies van omzet door Corona is in elk geval geen reden om een claim toe te kennen, gaf het Verbond van Verzekeraars al eerder aan. ‘Dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen mits er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval’, stelt het Verbond op een speciale Corona-pagina. Wel gedekt is ziekte door Corona binnen de verzuim- en WGA- en AOV-verzekering. Maar niet gedekt is de verzuimschade die ontstaat wanneer iemand zelf niet ziek is maar verplicht (preventief) in quarantaine is geplaatst of een bepaald land niet mag verlaten.

Een interessante vraag is verder of er dekking zal zijn vanwege ‘business onderbreking’ die bijvoorbeeld ontstaat omdat teveel werknemers (verplicht) thuis zitten. In een webinar georganiseerd door makelaar Marsh stelt hoofd P&C-claims Paul McVey dat dit afhangt van de voorwaarden in de polis, aldus website Commerical Risk Online. Volgens McVey bevatten polissen regelmatig uitzonderingen op het vlak van besmettelijke ziektes. Daarnaast wordt soms ook als voorwaarde gesteld dat er sprake moet zijn van fysieke schade.

Verder signaleert Tim Smith, werkzaam bij Marsh Trade Credit, op Commercial Risk Online dat kredietverzekeraars nu hun dekkingen aan het terugschroeven zijn. ‘Ze zijn hun limieten aan het heroverwegen en nemen stappen om de blootstelling aan de bedrijfseconomische gevolgen het virus te reduceren.’ De redactie van Findinet riep kredietverzekeraars als Atradius vorige week nog op om niet zo hardhandig te werk te gaan als in de nasleep van de crisis van 2008.

GEEN REACTIES