Pricewise: collectieve zorgverzekering relatief duur

© Px

Collectieve zorgverzekeringen die via werkgevers lopen, zijn vaak helemaal niet zo voordelig, aldus vergelijksite Pricewise.nl. Toch blijven ze onverminderd populair.

In meer dan de helft van de gevallen zijn collectieve zorgverzekeringen via de werkgever minder aantrekkelijk zijn dan vergelijkbare individuele zorgverzekeringen, zo concludeert de vergelijkingssite. Dit komt volgens Pricewise.nl vooral door de overbodige extra’s in het aanvullende pakket en de vaak hoge kosten voor de basispolis. De ‘korting’ die verzekeraars geven, biedt daardoor relatief weinig voordeel. “Vaak zitten er extra aanvullingen in het pakket die een groot deel van de verzekerden niet nodig heeft. Orthodontie of kraamzorg bijvoorbeeld. Verzeker je je voor de zorg die je écht nodig hebt, dan ben je vaak goedkoper uit,” aldus Hans de Kok, directeur van Pricewise.

Beter af
In Nederland zijn ruim zes miljoen mensen verzekerd via een werkgeverscollectief. En meer dan de helft hiervan maakt daar al langer dan tien jaar gebruik van, dus al voor de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Nog eens twintig procent zit tussen de vijf en tien jaar bij een collectiviteit. Op basis van een enquête die Pricewise hield onder 200 collectief verzekerden denkt bijna twee derde binnen een collectief beter af te zijn en is deze groep ook niet van plan om andere opties in de markt te vergelijken.

Complex
Volgens De Kok komt dat door de complexiteit van zorgverzekeringen. “Veel mensen denken ten onrechte dat hun collectieve zorgverzekering beter is dan de individuele polissen in de markt. Ook kost het mensen veel moeite om zich te oriënteren op een nieuwe zorgverzekering.” Dit zou een belangrijke reden zijn dat zeventig procent van de verzekerden nog nooit is overgestapt. Uit het onderzoek van Pricewise blijkt verder dat collectieve zorgverzekerden die dit jaar wel gaan vergelijken – slechts 36% van de collectief verzekerden – vooral op zoek zijn naar een goedkopere verzekering. Ook verwacht een groot gedeelte iets te vinden wat beter bij de persoonlijke situatie past. De derde belangrijke reden om te vergelijken, is de verwachting een betere dekking te vinden.

Eisen
Overigens gelden er vanaf 1 november dit jaar aanvullende eisen voor collectieve zorgverzekeringen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft aanpassingen gemaakt in de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten. Hierin staat onder andere dat zorgverzekeraars aan consumenten duidelijk moeten maken op welke modelovereenkomst van welke zorgverzekeraar de collectiviteitskorting betrekking heeft en welke verschillen er zijn tussen de modelovereenkomst van de zorgverzekeraar en de modelovereenkomst met collectiviteitskorting. Een en ander is op verzoek van demissionair minister Schippers van VWS. Zij trekt al langere tijd de toegevoegde waarde van collectieve zorgverzekeringen in twijfel.

GEEN REACTIES