CFD onderzoekt verlies provisie na deal Allianz – BND

CFD onderzoekt verlies provisie na deal Allianz - BND
© Pixabay

De commissie Financiële Dienstverlening CFD roept intermediairs op zich te melden wanneer zij hun provisie zijn kwijtgeraakt na de overname van de Allianz-bankactiviteiten door Brand New Day. De CFD heeft verschillende klachten ontvangen van intermediairs over het stopzetten van provisie na de overname. Op verzoek van enkele intermediairs heeft CFD besloten te inventariseren wat de omvang van het probleem is.

Onrust
Er blijkt grote onrust bij intermediairs over het plotselinge verlies van doorlopende provisie. Het lijkt er nu op dat de bewuste beleggingsactiviteiten van Allianz recent zijn ondergebracht in een aparte Allianz-entiteit en daarna zijn doorverkocht aan Brand New Day, aldus de CFD. Met de doorverkoop van de portefeuille zijn blijkbaar de provisierechten verloren gegaan. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit een juiste gang van zaken is geweest.

Verbaasd
CFD-voorman Edwin Herdink, die als eerste werd getipt door intermediair Nico van Koesveld, is zeer verbaasd over de hele situatie. “De belangrijkste vraag in deze zaak is of de belangen van het intermediair en de rekeninghouders optimaal zijn behartigd.”

Om meer grip te krijgen op de omvang van de zaak doet de CFD deze oproep aan alle betrokken intermediairs zich te melden, en die melding te voorzien van alle relevante communicatie met beide verzekeraars. De resultaten van de inventarisatie worden met de betrokkenen gedeeld, waarna gezamenlijk bepaald welke verdere stappen moeten worden ondernomen.

Bron: CFD

GEEN REACTIES