PPI en APF van Aegon groeien, traditioneel leven daalt

Er is dit jaar een lagere nieuwe productie van het ‘traditionele’ leven- en pensioenbedrijf van Aegon Nederland. De groei verschuift naar de PPI en het APF.

De nieuwe productie van levenproducten kwamen alle drie de kwartalen lager uit vergeleken met vorig jaar. Over de eerste negen maanden betekent dit een daling van 15%. Ook binnen het pensioenbedrijf is over de eerste negen maanden een daling te noteren (-16%), hoewel in het derde kwartaal een kleine opleving te zien is. Naar eigen zeggen presteert de PPI van Aegon wel goed met een beheerd vermogen van €1,7 mrd. Ook het APF van Aegon, STAP, doet het volgens CEO Alex Wijnaendts goed met een beheerd vermogen van ongeveer €2 mrd.

Winst leven daalt
Qua winstgevendheid presteren de Nederlandse leven- en pensioenactiviteiten niet geweldig. Bleef bij het levenbedrijf de ‘onderliggende winst’ in het eerste halfjaar nog redelijk stabiel, in het derde kwartaal was er een flinke daling te zien met bijna 17%. Volgens Aegon komt dit door lagere beleggingsinkomsten, in het bijzonder uit hypotheken door de lage rente en extra aflossingen. Het pensioenbedrijf herstelde de winstgroei in het derde kwartaal (+14%) door hogere resultaten uit obligaties, na twee kwartalen van winstdaling. Over de eerste negen maanden daalde de winst met 15%.

Geen overnames
Aegon zet in Nederland binnen leven en pensioen vol in op groei op eigen kracht, stelde Wijnaendts in een toelichting. Overnames hebben volgens hem geen prioriteit, daarmee reagerend op de consolidatie in de Nederlandse verzekeringssector. Bedrijven als Aegon worden volgens Wijnaendts ondersteund door het beleid van de kersverse regering, met meer verantwoordelijkheid voor het individu en het creëren van eigen pensioenpotjes binnen pensioenregelingen.

Schade
Het Nederlandse schadebedrijf van Aegon liet een gemengd beeld zien. Enerzijds kon Aegon de trend van betere winstgevendheid vasthouden. In alle drie kwartalen werd een positief resultaat gehaald in vergelijking met drie verliesgevende kwartalen vorig jaar. In het derde kwartaal bedroeg de winst €10 mln, tegen een verlies van €1 mln in dezelfde periode vorig jaar. De nieuwe productie daalt echter. Na een stijging in het eerste kwartaal, was er in het tweede en het derde kwartaal een daling. Dit is te zien bij zowel arbeidsongeschiktheid als de algemene schadeverzekeringen.

De bankactiviteiten in Nederland doen het goed. Er was een recordproductie van €2,6 mrd voor hypotheken, vooral door middel van regiepartijen. Het spaargeld bij Knab nam toe naar €1,8 mrd.

De solvabiliteit van de Nederlandse tak van Aegon nam in het derde kwartaal met 15%-punt toe naar ongeveer 190%. Dit is het gevolg van een kapitaalinjectie van €900 mln afkomstig van de wereldwijde holding. Het percentage is nog exclusief het effect van de verkoop van UMG.

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES