Oproep DNB: blijf terughoudend met kapitaaluitkeringen

Oproep DNB: blijf terughoudend met kapitaaluitkeringen

De Nederlandsche Bank volgt de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) van 15 december j.l. waarmee de grote banken onder direct toezicht van de ECB worden opgeroepen om zeer terughoudend te zijn in het uitbetalen van dividend en het inkopen van eigen aandelen. Ook worden banken opgeroepen om variabele beloningen te beperken.

De aanbevelingen vloeien voort uit de huidige uitzonderlijke omstandigheden en lopen tot eind september 2021. Op dat moment verwacht DNB, bij het uitblijven van materiële ongunstige ontwikkelingen, terug te keren naar een normale beoordeling van de kapitaaldistributie van banken.

De ECB wijst op de grote mate van onzekerheid die nog een tijd zal aanhouden. Van banken die toch voornemens zijn dividend uit te keren, wordt verwacht dat zij in overleg treden met de toezichthouder voordat tot eventuele dividendbetaling wordt overgegaan, en dat dividendbetalingen in ieder geval niet hoger zijn dan 15% van de cumulatieve winsten over 2019 en 2020, en niet meer dan 20 basispunten van de CET1-ratio. Banken die voornemens zijn dividend uit te keren moeten winstgevend zijn, en een duurzaam solide kapitaalbuffer hebben.

Ten aanzien van verzekeraars zal DNB, net als sinds juli 2020, dividendvoorstellen van verzekeraars kritisch blijven beoordelen. “Daarbij geldt onverkort dat instellingen een degelijke en vooruitblikkende analyse moeten maken hoe de coronacrisis en de aanhoudend lage rente-omgeving zich verhouden tot het eigen kapitaalbeleid, het toezichtkader en de ESRB-aanbeveling”. Ook verzekeraars wordt gevraagd om zeer terughoudend en prudent te zijn.

GEEN REACTIES