Opf’s: afschaffing doorsneepremie te duur

pixabay

Grote ondernemingspensioenfondsen trekken aan de bel omtrent de kosten die gepaard gaan met de mogelijke afschaffing van de doorsneepremie.

Het plan voor de doorsneepremie is een van de onderwerpen in het pensioenoverleg tussen kabinet, vakbonden en werkgevers, dat op dit moment vooralsnog stil ligt. Het is de wens van het kabinet om de doorsneepremie af te schaffen, maar dit levert met name voor oudere werknemers een pensioengat op. Dit gat moet worden gedicht door hetzij het pensioenfonds, hetzij door werkgevers.

In het Financieele Dagblad van afgelopen donderdag gaf Kenan Yildrim, directeur van het Shell Pensioenfonds, aan dat de afschaffing naar verwachting “een grote negatieve impact” zal hebben. Het Shell Pensioenfonds is het grootste ondernemingspensioenfonds van Nederland. Behalve Shell hebben in de afgelopen tijd ook de fondsen van Philips en Nedlloyd publiekelijk gewezen op de hoge kosten. Philips schat het betreffende pensioengat voor de oudere werknemers in het eigen fonds op ongeveer €600 mln. Kenan Yildrim wilde namens Shell in het FD geen bedrag noemen. Wel verwacht Yildrim dat de pensioenpremie bij Shell omhoog moet, ‘zonder dat dit een beter pensioen voor werknemers oplevert’.

Ook kleine werkgevers, die zijn aangesloten bij een ppi, krijgen de rekening van de mogelijke afschaffing op hun bordje, zo stelde Frits Bart, directeur van Aegon Cappital, vorige week in een interview met Findinet. Bart schat het tekort voor werknemers van 47 jaar op ongeveer 10 tot 15% van de totale opbouw. ‘Dit zal grotendeels gecompenseerd moeten worden door de werkgevers’, aldus Bart.

bron: Het Financieele Dagblad

GEEN REACTIES