Onderzoek Scildon: Adviseur kan verkeerde beeldvorming rond beleggen doorbreken

Onderzoek Scildon: Adviseur kan verkeerde beeldvorming rond beleggen doorbreken
© Pixabay

Consumenten hebben over het algemeen een realistische verwachting van de opbrengsten van particuliere beleggingen. Velen laten zich echter afschrikken om daadwerkelijk te gaan beleggen door gebeurtenissen op de korte termijn: kortstondig dalende beurskoersen blokkeren het zicht op de geleidelijke ontwikkelingen bij beleggingen op langere termijn.

Dit blijkt uit een representatief onderzoek door GfK in opdracht van levensverzekeringsmaatschappij Scildon. De onderzoeksresultaten werden gepresenteerd tijdens het congres ‘Ondernemen met passie’ van Scildon, dat begin februari plaatsvond.

Belangstelling neemt toe
De belangstelling voor beleggen bij consumenten neemt toe. Op dit moment belegt 27% van de consumenten een deel van het vrij besteedbaar vermogen en 12% geeft aan dit op korte termijn van plan te zijn. De overigen, 61% van de respondenten, geven aan (voorlopig) niet van plan te zijn te gaan beleggen.

Theo Krins, manager vermogensadvies bij Scildon, zei bij de presentatie van de onderzoeksresultaten: “Voor de financieel adviseur blijft het een opgave om consumenten te laten inzien dat bij ouderwets sparen het nominale bedrag weliswaar in de loop der tijd gelijk blijft, maar dat het netto rendement als gevolg van inflatie en rendementsheffing gegarandeerd leidt tot verlies aan koopkracht. En een item in het Achtuurjournaal dat ‘de beurzen’ sterk zijn gedaald, is telkens weer voor veel consumenten reden om weerstand te hebben tegen beleggen. Het is denk ik alleen de onafhankelijke financieel adviseur die deze verkeerde beeldvorming kan doorbreken.”

Beleggingsdoelen
De belangrijkste redenen van consumenten om te beleggen, liggen in de sfeer van de eigen woning en het toekomstig inkomen. Degenen die nu beleggen geven aan dat voor hen de belangrijkste doelen zijn:

  • Aflossen hypotheek 46%
  • Buffer onvoorziene uitgaven exclusief zorg 43%
  • Aanvulling pensioen 39%
  • Eerder stoppen met werken 28%
  • Reizen 27%
  • Studie (eigen studie of voor kinderen) 17%
  • Buffer toekomstige zorgkosten 14%

Theo Krins: “Ik denk dat financieel adviseurs hun relaties kunnen helpen door doelen te concretiseren. Zowel bij het bepalen waarvoor geld wordt gereserveerd als bij het bepalen van het bedrag dat nodig is om dit doel te bereiken. Dat geeft meer structuur dan ‘iets opzij zetten op het moment dat er geld over is’.”

Verwacht rendement
Consumenten zijn zoals gezegd realistisch over het verwachte rendement bij beleggen: 35% van de klanten neemt genoegen met een rendement van tussen de 0% en 5%. Gemiddeld verwachten klanten een rendement van ca. 8%. Theo Krins: “De kunst voor financieel adviseurs is met klanten het gesprek aan te gaan over verwacht rendement en risicorelatie tot de doelen waarvoor vermogen wordt opgebouwd.”

Cryptomunten
Recent werd bekend dat circa 490.000 huishoudens in cryptomunten beleggen. Ook in het onderzoek dat Scildon liet uitvoeren, kwam dit beeld terug. Van de respondenten die nu al beleggen of van plan zijn op korte termijn te gaan beleggen, geeft maar liefst 9% aan dit te (gaan) doen in cryptomunten. Theo Krins: “Ik vind dit een onbegrijpelijke ontwikkeling. De Autoriteit Financiële Marketen heeft al diverse malen gewaarschuwd voor de aanzienlijke risico’s die beleggen in cryptomunten met zich meebrengt. Met het opbouwen aan vermogen heeft dit niets te maken. Ik denk dat de verschillende beroepsorganisaties die onze sector kent er goed aan zouden doen een krachtig signaal aan hun leden te geven om geen advies- en bemiddelingsactiviteiten op het gebied van cryptomunten te verrichten”.

Verdienmodel
Bij financieel adviseurs leven er een aantal belemmeringen om actiever te worden op het gebied van beleggingsadvies. Theo Krins: “Wij signaleren bij veel adviseurs aarzeling om zich te bekwamen op het gebied van beleggen. Die aarzelingen zijn ingegeven door onder meer:

  • Onduidelijkheid wat op grond van de Wft een financieel adviseur nu wel of niet mag.
  • De weerstand bij een groot deel van de consumenten om over het onderwerp beleggen in gesprek te gaan.
  • Het ontbreken van een duidelijk en door de consument geaccepteerd verdienmodel.”

Desondanks blijkt er uit het onderzoek dat er onder de groep consumenten die van plan is op korte termijn te gaan beleggen, een behoorlijke bereidheid is voor advies te betalen. Krins: “Dit geldt zeker voor klanten die van plan zijn 25-50% van hun vrije vermogen te beleggen. Die zijn sneller bereid te betalen voor advies dan iemand die minder dan 10% van het vrije vermogen wil beleggen.”

Scildon is partner van Findinet

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES