Combined ratio arbeidsongeschiktheid kruipt omhoog bij ASR

ASR koopt eigen aandelen in

Hoewel verzekeraar ASR over het geheel genomen sterke resultaten over 2017 presenteerde, zag het wel de claims bij de belangrijke arbeidsongeschiktheidstak toenemen.

Over heel 2017 steeg de combined ratio voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met 2,7 procentpunt naar 90,9%, overigens een nog steeds zeer acceptabel niveau. Dit werd volgens ASR veroorzaakt door hogere claims bij verzuimverzekeringen en bij individuele AOV-polissen. De combined ratio van de zorgverzekeringstak steeg fractioneel naar 99,2%. Op het vlak van de premie-inkomsten droegen deze twee activiteiten wel bij aan de stijging van de nieuwe business, vooral met behulp van de Doorgaanverzekering, een combinatie van een AOV- en een zorgverzekering. Het algehele premieniveau bij arbeidsongeschiktheid bleef volgens ASR stabiel, ondanks de lager geprijsde WGA-verzekeringen die het UWV aanbiedt. Bestuursvoorzitter Jos Baeten stelde in een toelichting dat ASR niet in deze premiestelling door het UWV meegaat, omdat het product anders verlieslatend wordt. Hij verwacht dat het UWV om deze reden binnen afzienbare tijd zal overgaan tot het verhogen van de premies.

Brand en motor
De verslechtering van het technisch resultaat bij arbeidsongeschiktheid werd binnen de schadetak ruimschoots gecompenseerd door brand- motorrijtuigverzekeringen. De combined ratio verbeterde hier met drie procentpunt naar 95,5%. Voor een deel komt dit volgens ASR doet goede weersomstandigheden en door het uitblijven van grote schades. Baeten waarschuwde dat het in 2018 anders zal zijn omdat nu al duidelijk is dat de januaristorm voor ongeveer €30 mln aan schade heeft gezorgd. Daarnaast zorgt kostenbeheersing voor goede resultaten. Bij de nieuwe business haalde ASR goede prestaties bij het vernieuwd Voordeelpakket (+32%). Het totale premieniveau bij schade groeide met 6% naar bijna €2,6 mrd.

Leven
Het levenbedrijf realiseerde een krachtige winststijging van 48,6% tot €731 mln. Dit is het gevolg van fors hogere beleggingsinkomsten (onder meer door de verkoop van een pakket preferente aandelen Unilever), kostenbesparingen en een beter sterfteresultaat. De premie-inkomsten namen fors af, vooral vanwege een eenmalige premiepost in 2016. Zonder dit overname-effect namen de premies licht af. ASR is verder bezig met een omslag van kapitaalintensieve DB-pensioenproducten naar DC-regelingen die minder kapitaal nodig hebben, zoals de APF en de PPI.

Mogelijk overnames individuele levenportefeuilles
Baeten gaf in een toelichting aan analisten aan open te staan voor overnames van portefeuilles van individuele levenpolissen. ‘ASR heeft in het afgelopen jaar alle individuele polissen naar een nieuw platform gemigreerd en gaat dit jaar hetzelfde doen met de individuele levenpolissen van Generali Nederland. Als dit is afgerond gaan we serieus kijken of we portfolio’s van andere verzekeraars kunnen overnemen naar ons platform.’

GEEN REACTIES