NOTITIE VNAB over Prolongatie Co-assurantiemarkt 2021/22

Tekst : publicatie van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs
dd: 19 oktober 2020
Disclaimer: Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld of bij uitdrukkelijke toestemming berusten alle rechten op de inhoud bij de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB).

PROLONGATIE 2021 :
Uitgangspunten en begeleidende richtlijnen
De prolongatie 2021 is in volle gang. Overleg tussen makelaars , verzekeraars en verzekerden is opgestart of wordt binnenkort opgepakt. De ervaringen rond de prolongatie 2020 hebben geleid tot een initiatief van het Verbond van Verzekeraars , Adfiz en de VNAB om een aantal uitgangspunten en richtlijnen als advies te omschrijven. Deze uitgangspunten en richtlijnen beschrijven het proces en niet de inhoud van de afspraken. Met als doel om de klanttevredenheid te optimaliseren, verzekerbaarheid te stimuleren en het “ eigen” proces tussen makelaars en verzekeraars te verbeteren waardoor de druk op de medewerkers in de laatste maanden van het jaar beter beheersbaar is. Onderstaand een weergave van deze uitgangspunten en richtlijnen.

Voorbereiding prolongatie 2021
VERZEKERAARS 
Verzekeraars hebben de “ best practices” en “lessons learned” van de prolongatie 2020 ieder vertaald in een eigen prolongatie strategie 2021. Hierin zijn individueel door verzekeraars eigen keuzes per segment bepaald in onderwerpen zoals:
• Premie
• Maximum aandeel
• Richtlijnen acceptatie nieuwe risico’s ; aandacht voor eisen aan risico informatie
• “Tailor made” prolongaties
• Covid-19 impact
Doel is een prolongatie zo in te vullen dat er sprake is van een toekomstbestendige portefeuille.
Het uitgangspunt is om generieke uitsluitingen of opzeggingen zoveel mogelijk te vermijden. Specifieke omstandigheden in een segment (of individuele onderneming) en het gedrag van de betreffende ondernemer moeten in de overwegingen worden meegenomen. Het advies is om deze prolongatie strategie zoveel mogelijk voor of in de maand september in detail te bespreken met de makelaars.

MAKELAARS 
Polissen die zijn opgezegd door de verzekeraar en die zijn onderhandeld met makelaar en klant, worden door makelaar kort nadat overeenstemming is bereikt, teruggekoppeld aan verzekeraar. De verwerking van deze polissen kan dan verder worden opgepakt door de marktpartijen. Dit voorkomt dat deze tot december blijven liggen met ‘onbekende’ status voor verzekeraars, die daardoor onvoldoende zicht hebben op de samenstelling van hun portefeuille.
De resterende polissen, waarvan de continuatie moeizamer verloopt, zijn dan beter in beeld bij marktpartijen en kunnen dan tijdig de volle aandacht krijgen.

De makelaar is de regisseur van de verzekerden en heeft een goed overzicht van de data die is benodigd om de prolongatievoorstellen snel te behandelen. Daarbij is ook de kwaliteit en snelheid van de informatievoorziening vanuit verzekeraars over hetgeen zij verwachten nodig te hebben voor risicobeoordeling van belang. Beschikbaarheid van de juiste risico-informatie is cruciaal voor een soepel proces. Makelaars hebben de verantwoordelijkheid om deze informatie te verzamelen. Belangrijk is o.a. wat de status van de preventiemaatregelen is die eerder zijn afgesproken, is de informatie over de inspecties up-to-date en compleet, zijn er extra inspecties nodig?

SAMENWERKING
Voor zowel verzekeraars als makelaars geldt dat tijdigheid van communicatie van belang is om bij opzeggingen, premieverhogingen of preventiemaatregelen afstemming met de verzekerden te zoeken. Bij opzeggingen is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan oplossingen. Het proces wordt aanzienlijk versneld wanneer de verzekeraar direct bij zijn opzegging aangeeft welke aanpassing(en) hij voorstelt; op zijn minst de contouren van een nieuw voorstel of inzicht in de nieuwe randvoorwaarden.
Belangrijk is ook dat de afspraken in hoofdlijnen goed worden gecommuniceerd naar de afdelingen waar de klanten/renewals worden behandeld bij verzekeraars en makelaars.
De aanpassingen die verzekeraars mogelijk voorstellen, kunnen bovenop de investeringen komen die verzekerde al hebben gedaan in het recente verleden in het kader van risicomanagement.
In die gevallen waar de voorgestelde (preventie)eisen door verzekerden niet in één jaar doorgevoerd kunnen worden, is het belangrijk duidelijke afspraken te maken over de te verwachten implementatieperiode. Zo zijn de verwachtingen over en weer duidelijk.

GEEN REACTIES