Covid toetsonderwerp bij nieuwe PE-examens

copyright Pixabay

Verzekeringsadviseurs die komend jaar het PE-examen Inkomen gaan afleggen, moeten zich gaan verdiepen in de ins en outs van Covid-19 in relatie tot verzekeringen.

Dat blijkt uit de zogeheten ‘gewijzigde toetstermen voor PE-examens’ die deze week ter consultatie zijn gelegd. Het CDFD heeft, mede op basis van input van de markt, deze nieuwe toetstermen geïnventariseerd. Voor wat betreft de regelgeving rond het coronavirus komen in het PE-examen Inkomen onder meer de gevolgen voor de Wet Poortwachter, de verzuimverzekering en de zogeheten RI&E (van toepassing op de werkplek, al dan niet thuis) voorbij.

Los van de Covid-perikelen vallen vooral de wijzigingen op bij het PE-examen Vermogen, waar uitgebreid wordt stilgestaan bij regelgeving rond DGA-pensioenen en lijfrentes. Relevant in dit verband zijn onder meer het verzamelbesluit Lijfrenten, het beëindigen van het overgangsrecht ‘zuivere saldolijfrentes’ en expirerend lijfrentekapitaal voor personen in het buitenland. Ook de nasleep van het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer voor de DGA komt langs.

Interessant zijn verder een aantal punten die bij het PE-examen Schade Particulier worden aangestipt. Dit zijn onder meer het zich voortslepende conflict tussen Achmea en de OSN over de contra-expertise, een nieuwe opzetclausule voor aansprakelijkheidsverzekeringen, de wet voor affectieschade, de uitbreiding van de definitie van roekeloos rijgedrag en een brochure van het Verbond over het verzekeren van zonnepanelen (laatstgenoemde is ook voor Schade Zakelijk).

Marktpartijen kunnen tot 11 november reageren op de consultatie.

GEEN REACTIES