Nog een lange weg te gaan naar duurzame financiële dienstverlening

Nog een lange weg te gaan naar duurzame financiële dienstverlening

Vanuit consumenten is de vraag naar duurzame financiële producten groot. Uit onderzoek van PA Consulting blijkt dat 93% van de consumenten verwacht dat duurzaamheid de norm wordt. Voor veel consumenten is het echter niet duidelijk wat de mogelijkheden zijn. Hier is een taak weggelegd voor de financieel dienstverleners om goede voorlichting te geven en vooral ook duurzame financiële producten aan te bieden.

Iedereen wil duurzamer leven

Alle respondenten uit het onderzoek, 3.500 Europese consumenten waarvan 500 Nederlandse, geven aan dat ze duurzamer willen leven. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan fysieke producten, maar ook aan financiële producten. Meer dan de helft koopt financiële producten bij voorkeur bij aanbieders die duurzaamheid prioriteit geven. Toch denkt slechts een derde van de respondenten dat hun persoonlijke financiële keuzes invloed hebben op het klimaat.

Belangrijke rol voor de financieel dienstverleners

Volgens het onderzoek zijn de consumenten dus wel klaar voor duurzame financiële producten maar ontbreekt het ze aan kennis en vertrouwen. Bovendien vindt 55% van de respondenten het oneerlijk als duurzame financiële producten of diensten duurder zijn.

De belangrijkste oorzaken voor het gebrek aan acceptatie van duurzame financiële producten zijn volgens het onderzoek:

  • Gebrek aan voorlichting (57%)
  • Pricing (62%)
  • Consumentenvertrouwen (57%)
  • Beschikbaarheid (56%)
  • Toegankelijkheid (55%)

De financieel dienstverleners hebben nu de taak om meer in het voetlicht te treden en de consument te voorzien van goede informatie zodat het vertrouwen in de duurzaamheid van financieel dienstverleners toeneemt. Ook zullen zij hiervoor nieuwe duurzame financiële producten moeten ontwikkelen. Deze zullen betaalbaar en goed toegankelijk moeten zijn.

Mark Griep, hoofd PA Consulting Nederland: “Het zet ons aan het denken dat dit onderzoek een kloof laat zien tussen consumentenverwachtingen en hun vertrouwen in en begrip van beschikbare opties. Consumenten beseffen niet hoe groot de impact van hun financiële keuzes kan zijn op het klimaat. Deze impact is vele malen groter dan andere lifestyle-veranderingen, maar het ontbreekt aan kennis en keuze. Toch willen ze keuzes maken die ertoe doen. Dienstverleners moeten dus snel in actie komen en hun kans grijpen, bewuste consumenten aantrekken en behouden en een maatschappelijk verantwoordelijke rol innemen.”

Bron: PA Consulting

GEEN REACTIES