NN Group stijgt op Bloombergs Gender Equality Index

NN Group stijgt op Bloombergs Gender Equality Index
© Gerd Altmann, Pixabay

NN Group is voor de vijfde keer op rij opgenomen in de Bloomberg Gender Equality Index en zit nu in de toplaag van bedrijven die zich inzetten voor transparante rapportage over gendergelijkheid.

De Bloomberg Gender Equality Index (GEI) omvat een kleine 500 bedrijven wereldwijd en volgt hun prestaties op vijf pijlers: leiderschap en ’talentpijplijn’, gelijke beloning, inclusieve cultuur, beleid tegen seksuele intimidatie en externe merken. Ook ASR, ING en Heineken prijken op de lijst.

Voortdurende inspanningen

NN wist een toppositie te veroveren dankzij onder meer haar inspanningen voor het verkleinen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Daarnaast verbeterde het bedrijf de positie van vrouwen in de talentpijplijn en werkte het verder aan een inclusieve cultuur. Ook steeg de score voor vrouwelijk leiderschap.

Dailah Nihot, lid van de raad van bestuur van NN Group: ‘We zijn verheugd dat we voor de vijfde keer op rij zijn opgenomen in de index, met een hogere totaalscore dan in 2022. Dit weerspiegelt de voortdurende inspanningen van NN om gelijk loon voor gelijk werk te waarborgen en een omgeving te creëren waarin collega’s zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen. We gaan door op deze weg en bevorderen een inclusieve werkplek met gelijke kansen voor iedereen.’

Loonkloof

De beloning van NN Group wordt jaarlijks geanalyseerd voor alle bedrijfsonderdelen, met de nadruk op gendergelijkheid. De loonkloof bedraagt er nu 29%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in lage loonschalen en ondervertegenwoordigd in hogere loonschalen. NN heeft zich ten doel gesteld om in 2025 ten minste 40% vrouwen in senior managementposities te hebben.

Bron: Bloomberg, NN Group

GEEN REACTIES