Wettelijke vragengrens eerder aangepast wegens inflatie

Met ingang van 1 juli 2023 verhoogt het ministerie van het Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de wettelijke vragengrens vanwege de huidige extreem hoge inflatie. De wijziging is het gevolg van een voorstel van het Verbond van Verzekeraars, na afstemming met de Commissie Medisch-Ethische Zaken en de sectorbesturen Inkomensverzekeringen en Levensverzekeringen. Rond 1 april 2023 maakt het ministerie de nieuwe bedragen bekend.

Op het moment dat de nieuwe bedragen beschikbaar zijn, deelt het Verbond van Verzekeraars ze per circulaire met haar leden. Het Verbond doet daarbij het verzoek de nieuwe bedragen uiterlijk per 1 juli 2023 te implementeren.

De aanpassing is eerder dan voorzien, omdat het ministerie de vragengrens doorgaans eens per drie jaar wijzigt op grond van de consumentenprijsindex. De laatste wijziging was op 1 januari 2022. Met de tussentijdse verhoging blijft de vragengrens beter aangesloten bij de huidige economische ontwikkelingen, aldus het ministerie.

De wettelijke vragengrens is gebaseerd op artikel 5 van de Wet op de medische keuringen. Onder het bedrag van de vragengrens mogen verzekeraars minder vragen stellen bij de beoordeling van aanvragen van levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dit geldt vooral bij informatie over een genetische aanleg en hiv, maar inmiddels wordt de grens ook gehanteerd bij de schone lei-regeling voor ex-kankerpatiënten.

Bron: VVP

GEEN REACTIES