Nieuwe pensioenwet: dubbele regeling voor premies DC-contracten

Aon: Werkgevers moeten personeel bewust maken van pensioen
© Pixabay

Ondanks protesten van onder meer het Verbond van Verzekeraars verandert Minister Koolmees van SZW in de gisteravond gepubliceerde pensioenwet niks aan de plannen voor de premieopbouw binnen de verzekerde regelingen.

De Minister bood de nieuwe wetgevingsplannen gisteren aan ter consultatie. In z’n algemeenheid zorgt de wet voor een transitie van een uitkerings- naar een premiestelsel. Bovendien wordt in het nieuwe stelsel de zogeheten leeftijdsonafhankelijke (of wel ‘vlakke’) premie het uitgangspunt.

Bestaande verzekerde regelingen hebben echter regelmatig een progressieve opbouw (waarbij de premieopbouw stijgt wordt naarmate de werknemer ouder wordt). Om te voorkomen dat oudere werknemers door deze wijziging tegen een fors gat aanlopen (zij zouden bij de nieuwe regeling immers minder premie opbouwen dan aanvankelijk was afgesproken) kan de betreffende werkgever ervoor kiezen om gebruik te maken van een overgangsrecht. Hierbinnen kunnen werknemers die al in een bestaande regeling premie opbouwen (het zou gaan om zo’n 350.000 werknemers), dit blijven doen volgens de oorspronkelijke afspraken. Nieuwe werknemers/deelnemers moeten echter opbouwen op basis van de vlakke premie.

Deze dubbele regeling riep meteen protest op, vanwege de verhoogde administratieve lastendruk. Werkgevers zouden vanwege de stijgende lasten zelfs overwegen om te stoppen met de opbouw. Ook werden bezwaren geuit op het vlak van arbeidsmobiliteit. Oudere werknemers die in een leeftijdsafhankelijke premieopbouw blijven, zouden vanwege deze omstandigheid minder geneigd zijn om over te stappen naar een andere baan. In juli kondigde Koolmees al aan toch de plannen door te zetten en ze zijn dan ook terecht gekomen in de nieuwe pensioenwetgeving.

Partnerpensioen
In de nieuwe wet wordt ook een standaardisatie van het partnerpensioen vormgegeven. Het partnerpensioen voor overlijden zal standaard op risicobasis zijn, het partnerpensioen na overlijden standaard op kapitaalbasis. Vooral het eerste zal voor de nodige wijzigingen gaan zorgen in de bestaande regelingen. Nu is het vaak een lappendeken waardoor het voor de deelnemers vaak niet duidelijk is waar ze nu precies recht op hebben. Een andere wijziging is dat wanneer deelnemers hun werkgever verlaten om bijvoorbeeld als zelfstandige te werken, het recht krijgen om maximaal drie jaar de risicodekking op vrijwillige basis voort te zetten. Daarmee wordt beoogd om schrijnende situaties te voorkomen.

 

GEEN REACTIES