NARIM-voorzitter: ‘Bereid je voor op gevecht met verzekeraars’

bron: NARIM

Adri van der Waart, voorzitter van de Nederlandse Associatie van Risk en Insurance Managers, roept de leden op zich te preparen voor een hard gevecht met de verzekeringswereld.

Hij deed dat op het afgelopen vrijdag gehouden virtuele congres van NARIM, zo bericht Commercial Risk Online. Van der Waart suggereerde dat de schade die is veroorzaakt door de Covid-19 epidemie lang niet zo groot is voor bedrijven als verzekeraars nu naar buiten communiceren. Door de al verhardende verzekeringsmarkt en de vermeende coronaschade stijgen de premies ‘dramatisch’, vindt de NARIM-voorzitter. ‘Het gaat echt om veel geld en dat maakt ons in dit onderhandelingsspel een belangrijke speler.’

Volgens Van der Waart moeten risk en insurance managers in het huidige klimaat alerter zijn dan ooit. Dat betekent ook dat ze zich binnen de eigen onderneming nadrukkelijker moeten manifesteren en een plek zouden moeten opeisen in het senior management. Niet zelden zeggen insurance managers nu het gevoel te hebben dat ze binnen een onderneming op een eiland opereren, mede vanwege de complexiteit van het onderwerp verzekeringen. Zeker nu ondernemingsdirecties zich overvallen voelen door de Covid-uitbraak, moet je als risk manager laten zien dat je het eerste aanspreekpunt bent voor deze zaken, adviseert Van der Waart. ‘Zit naast de CFO en laat je ideeën en opvattingen daar horen.’

De NARIM-voorzitter krijgt op dit punt bijval van Guido Verheijen, director Global & Specialty van verzekeringsmakelaar Meijers. Tegenover Commercial Risk Online stelt Verheijen dat insurance managers een moeilijke peridode tegemoet gaan, aangezien verzekeraars een veel striktere houding richting risico’s hebben ingenomen. Een heel belangrijk middel om de premiestijgingen in de hand te houden is volgens hem inzetten op preventie. ‘Daarvoor moet je goed zicht hebben op het risicoprofiel van de onderneming en het risicomanagement, en betrek vooral het senior management hierbij en bij de opties voor wat betreft verzekeringsdekking.’

Op het virtuele NARIM-congres kreeg Tjerk van Dijk postuum de NARIM-award uitgereikt. Van Dijk overleed dit voorjaar op slechts 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Hij was jarenlang bestuurslid van de NARIM en werkte als insurance manager bij Draka, Stork, KLM en ABN Amro.

GEEN REACTIES