Monitor Arbeidsmarkt: zekerheid werknemers blijft afnemen

De Monitor laat groei zien op de arbeidsmarkt, maar die wordt voornamelijk gerealiseerd door uitzenders, flexwerkers en zelfstandigen.

De Monitor Arbeidsmarkt april 2015 slaat een positieve toon aan en spreekt van herstel van de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat herstel uit zich in een toename van het aantal werkzame personen, banen en vacatures. Op maandbasis is de werkloosheid sinds begin 2014 langzaam dalende. Het CPB verwacht dat de werkloosheid zal dalen van gemiddeld 7,4 procent in 2014 naar 7,2 procent in 2015 en 7,0 procent in 2016.

De feiten achter de cijfers

In het jaar 2014 kon een stijging met 42.000 werkzame personen worden genoteerd. Na eerst nog een afname in het begin van dat jaar, zorgde het laatste kwartaal van 2014 voor een sprong omhoog: 65.000 banen meer dan in het vierde kwartaal 2013, maar nog al;tijd 103.000 banen minder dan eind 2008.

Opgemerkt moet worden dat de banengroei vooral plaatsvond bij uitzendbureaus. Het aantal banen nam daar het 4e kwartaal toe met 15 duizend, 1000 meer dan in de handel, vervoer en horeca. De andere sectoren bleven daar ver bij achter. Baanverlies werd opgetekend in de financiële dienstverlening, verhuur en handel onroerende zaken en in de gezondheids- en welzijnzorg.

Ook in 2014 was het aandeel zelfstandigen in de toename van het aantal werkzame personen weer groot. Van de 42 duizend nieuwe werkenden in het laatste kwartaal van 2014, waren er 15 duizend zelfstandigen (met of zonder personeel).

Wel constateert de Monitor dat “de daling van het aantal vaste banen is afgevlakt in 2014. In het 4e kwartaal van 2014 is het aantal vaste banen zelfs toegenomen.”

Maar dat is wel relatief: Het totaal aantal banen van werknemers nam in het 4e kwartaal toe met 33.000, maar dat is een druppel op de gloeiende plaat wetende dat het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie vanaf 2008 is afgenomen met ruim een half miljoen.

Flexibele contracten

De Monitor poneert de stelling: “Flexibele contracten hebben voordelen voor werkgevers en werknemers. Werkgevers zijn terughoudend met het aanbieden van vaste contracten vanwege de conjunctuur, en kunnen zo toch arbeid inzetten. Voor werknemers biedt het flexibiliteit en een opstapje naar een vast contract.”

Klinkt mooi, maar over de praktijk merkt de Monitor op: “ Wel is het zo dat sinds het midden van de jaren negentig de doorstroom van tijdelijke naar vaste contracten is gedaald.”

Met andere woorden:

De pensioenwereld, huizenmarkt en hypotheekaanbieders – om maar een paar sectoren te noemen – zullen er rekening mee moeten houden dat ook in een aantrekkende arbeidsmarkt de werknemers steeds minder zekerheid krijgen en dus ook kunnen bieden.

GEEN REACTIES