De rollen van DNB in de pensioenwereld

We zijn geen wetgever maar treden wel degelijk op, naast toezichthouder, als adviesorgaan en zijn we nauw betrokken bij wetstrajecten. Onze toekomstvisie van het pensioenstelsel is in de rol van adviseur.

Aldus DNB-directeur Frank Elderson tijdens het symposium van Pensioen, Bestuur en Management.

Pensioenfonds is financiële instelling

Elderson: “Uw sector kenmerkt zich door een sterk maatschappelijk bewustzijn. Daarin speelt ongetwijfeld mee dat pensioenfondsen non-profit instellingen zijn, en dat pensioenfondsbestuurders vaak vertegenwoordigers zijn van werkgevers- en werknemersorganisaties. Dat drukt een stempel op de organisatie.

In de beleving van veel van u zijn pensioenfondsen daarom niet alleen een onderdeel van de financiële wereld, maar is pensioen zeker ook een arbeidsvoorwaarde met een sociale functie. Hierdoor, en uiteraard ook door de verplichtstelling, zien pensioenfondsen

elkaar niet als concurrenten, maar als ‘conculega’s’.

Uw karakter mag bijzonder en sociaal zijn: pensioenfondsen zijn óók financiële instellingen.

Als zij de belangen van de deelnemers goed willen behartigen moeten zij de weg en de mores kennen in een zeer zakelijke omgeving. En dat is waar wij elkaar tegenkomen. Daar hebben wij van DNB een taak. Wij houden toezicht op de vraag of ú zich aan de wettelijke regels houdt. En dat doen we op indringende en vasthoudende wijze.”

GEEN REACTIES