Ministerie publiceert Informatieblad Vitaliteitspakket

In een kort en bondig document zet het ministerie van Financiën de fiscale veranderingen per 2012 en 2013 op een rij.

Er worden 4 bestaande fiscale regelingen afgeschaft:

– De arbeidskorting voor ouderen (2012);

– De doorwerkbonus (2013);

– De spaarloonregeling (2012);

– Levensloopregeling (2012).

Daarvoor komt in de plaats:

– Werkbonus voor 62-plussers (2013);

– Vitaliteitssparen (2013);

– Extra stimulering scholing (2013).

De arbeidskorting voor werknemers ouder dan 58 jaar (via de loonbelasting) en de doorwerkbonus (via de inkomstenbelasting) voor werknemers die 62 jaar of ouder zijn, worden afgeschaft. Daar komt één werkbonus voor in de plaats. De nieuwe werkbonus bedraagt € 2.350 per jaar en is gericht op 61-plussers met een laag inkomen.

Het opgebouwde vermogen in een spaarloonregeling komt in principe vrij in 2012 maar de deelnemers kunnen hun tegoed ook laten staan om gebruik te kunnen blijven maken van de vrijstelling in box 3. De vrijstelling wordt dan naast een eventuele opname jaarlijks automatisch verminderd en vervalt in ieder geval per 1 januari 2016.

De levensloopregeling wordt per 2012 afgeschaft, maar wordt nog opengehouden voor deelnemers die op 31 december 2011 een saldo op hun levensloopregeling hebben staan. Deelnemers met een saldo minder dan € 3.000 kunnen in 2012 en 2013 niet meer bijstorten, overige deelnemers kunnen dat wel.

Vanaf het jaar 2013 kunnen alleen nog deelnemers die op 31 december 2011 € 3.000 of meer heben opgebouwd, gebruikmaken van de levensloopregeling totdat zij de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Alle deelnemers aan de levensloopregeling kunnen in het jaar 2013 hun levenslooptegoed zonder belastingheffing omzetten in vitaliteitssparen.

Vitaliteitssparen stelt deelnemers in staat fiscaal voordelig te sparen en is toegankelijk voor werknemers, ondernemers (waaronder zzp-ers) en resultaatgenieters. De regeling kent geen opnamedoelen. De stortingen in vitaliteitssparen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1 en er wordt pas belasting geheven bij opname van het tegoed. Het opgebouwde, nog niet opgenomen, tegoed in vitaliteitssparen is niet belast in box 3. Het maximale fiscaal gefaciliteerd op te bouwen vermogen bedraagt in totaal € 20.000. Er geldt een jaarlijks aftrekbare maximuminleg van € 5.000. Opname uit het vitaliteissparen na het bereiken van de 62-jarige leeftijd wordt beperkt tot € 10.000 per jaar.

Om extra scholing te stimuleren, worden de aftrekmogelijkheden verruimd. De drempel in box 1 voor aftrek van scholingsuitgaven wordt verlaagd naar € 250. Dit betekent dat uitgaven voor scholing voortaan vanaf € 250 aftrekbaar zijn in plaats van vanaf € 500.

GEEN REACTIES