Branche wil snel duidelijkheid over fiscale aspecten provisieverbod

Adfiz, OvFD en Verbond vragen eensgezind aan Weekers om tijdig duidelijkheid te geven over de fiscale gevolgen van directe adviesbeloning.

De brancheorganisaties reageren op de brief van 9 september aan de Tweede Kamer (zie ook ‘BTW-oplossing voor intermediair is krakkemikkig’).

Adfiz, OvFD en Verbond van Verzekeraars willen duidelijkheid op korte termijn over de gevolgen voor BTW en assurantiebelasting, inkomstenbelasting en loonbelasting.

“Naar onze mening zal het ministerie of de Belastingdienst met een uitwerking moeten komen die inhoudelijk richting geeft aan de BTW-heffing. Het mag niet zo zijn dat enerzijds de verandering in de beloningswijze (provisie versus factuur, abonnement en ongeacht of er een resultaat wordt bereikt) en de verandering in de wijze waarop de dienstverlening wordt aangeboden anderzijds tot BTW-heffing zal leiden. Een concrete handreiking voor de markt is in dit kader noodzakelijk.

Ten aanzien van de assurantiebelasting liggen de vraagstukken vooral binnen de uitvoering van de wetgeving. De nieuwe vormen van beloning voor bemiddeling sluiten onvoldoende aan bij de in het verleden gangbare praktijk, wijze van heffing en afdracht van assurantiebelasting.”

Inkomstenbelasting

“Artikel 1.7b Wet inkomstenbelasting 2001 is ingevoerd met de bedoeling om een fee (de beloning van de adviseur door de klant) fiscaal gelijk te behandelen met provisie (de beloning van de adviseur door de aanbieder). Daartoe wordt een fee fiscaal gelijkgesteld met de “premie.” Bij bijvoorbeeld lijfrenteverzekeringen heeft dit tot gevolg dat een fee in beginsel even goed fiscaal aftrekbaar is als de aan de verzekeraar betaalde lijfrentepremie zelf.”

Loonbelasting

“In de brief komt de loonbelasting niet aan de orde. Wij kennen in deze sfeer twee relevante producten: pensioen en goudenhanddrukstamrechten. De "voeding" van die producten komt vaak van de werkgever. Wij gaan ervan uit dat op de fee die een werknemer ter zake van deze producten aan zijn adviseur betaalt, ook een fiscale tegemoetkoming van toepassing is. Dit op basis van dezelfde gedachte die de basis vormt van artikel 1.7b. Wij verzoeken u om deze producten in uw inventarisatie mee te nemen en ook hierover duidelijkheid te geven.”

Zie ook het artikel ‘De fiscale afhandeling van directe beloning’ in het Magazine Hypotheken en Wonen (pag. 14 e.v.) 

GEEN REACTIES