Minder werk, maar hogere lonen door ICT

minder werk, hogere lonen door ict
© Px

In ‘ICT-intensieve’ branches kromp de werkgelegenheid tussen 2001 en 2015 met 1,3 procent, meldt het CBS. Dit wordt vooral veroorzaakt door de daling van het aantal banen in de financiële sector. Deze sector leunt sterk op automatisering. Een branche geldt volgens het CBS als ICT-intensief als de kosten van de inzet van ICT meer dan 3 procent uitmaken van de productiekosten. Ter vergelijking: in bedrijfstakken die minder leunen op ICT, zoals de zorg, groeide de werkgelegenheid met 5,6 procent.

In welke mate de ICT-intensiteit de werkgelegenheidsontwikkeling in de verschillende sectoren ook echt verklaart, kan op basis van de CBS-cijfers echter niet worden vastgesteld.

ICT-investeringen namen toe
Terwijl de totale investeringen vrijwel gelijk bleven, namen die in ICT tussen 2001 en 2015 sterk toe. Bedrijven investeerden meer dan dubbel zoveel in computer- en telecommunicatieapparatuur en 80 procent meer in software. Het werd aantrekkelijker om in ICT te investeren omdat de kosten van ICT daalden, ook in vergelijking met de prijs van arbeid.

Hogere beloning
De beloning van arbeid is gemiddeld hoger in ICT-intensieve branches. In 2015 was daar de beloning van arbeid gemiddeld 33 euro per uur, tegen 28 euro bij de ICT-luwe. Dat verschil van 5 euro per uur is tussen 2001 en 2015 vrijwel gelijk gebleven.

ICT-intensieve bedrijfstakken zijn gemiddeld ook productiever. Dit verschil met de ICT-luwe tegenhangers is tussen 2001 en 2015 zelfs groter geworden. De productiviteit in ICT-intensieve bedrijfstakken groeide 21,3 procent, tegen 6,5 procent in bedrijfstakken die minder gebruikmaken van computertechnologie.

Bron: CBS

 

GEEN REACTIES