Bestuurder intermediair is man

bestuurder intermediair is man
© Px

Het percentage vrouwelijke bestuurders van intermediairs ligt met 16,9% ver beneden dat van vrouwelijke bestuurders in het gehele Nederlandse MKB, dat ligt rond de 35%. Dit meldt het Rating Instituut Financieel Dienstverleners. Wanneer een intermediairkantoor maar één bestuurder heeft, is dat in slechts 10% van de gevallen een vrouw. In grotere besturen, van kantoren met 10 tot 50 FTE, zit in 13% van de gevallen een vrouw. Bij het gemiddelde MKB is dat 25%.

Het Rating Instituut onderzocht ook of de samenstelling van het bestuur invloed heeft op de credit rating, een maatstaf voor het risico op insolventie (betalingsproblemen tot en met faillissement) binnen één jaar na nu. Het blijkt dat bedrijven met een gemengd bestuur, dat wil zeggen dat er minimaal één vrouwelijke bestuurder is, het hoogste scoren. Wel is het zo dat als er maar één bestuurder is de mannen relatief beter scoren. Overigens zijn de verschillen minimaal en durft het Rating Instituut er geen verstrekkende conclusies aan te verbinden.

Bron: Rating Instituut Financieel Dienstverleners

GEEN REACTIES