Grote vijf pensioenfondsen profiteren meest van stijgende rente

Grote vijf pensioenfondsen profiteren meest van stijgende rente
© Px

In het vierde kwartaal heeft de pensioensector zich na twee stabiele kwartalen en een dramatisch eerste kwartaal hersteld tot nagenoeg het niveau eind 2015. Met een gemiddelde dekkingsraad van 106,3 scoorden de fondsen eind 2016 0,5% lager dan het jaar er voor. De 5 grootste pensioenfondsen van ons land hebben in het vierde kwartaal de beste resultaten geboekt. Dit concludeert The Pension Rating Agency in haar TPRA-monitor dekkingsgraden 2016-IV. Naast de kwartaalcijfers presenteerde TPRA de jaarmonitor die de financiële stand van zaken over heel 2016 beschrijft.

De nominale dekkingsgraden van ondernemingspensioenfondsen zijn eind 2016 met een gemiddelde van 108,1 nog altijd het hoogst, maar het zijn de Grote 5 die het sterkst hebben geprofiteerd van de rentestijging in het vierde kwartaal. Daarmee zijn de gevreesde kortingen voorlopig afgewend. Van rustig slapen is echter nog geen sprake: het gemiddelde ligt met 99,3 ruim onder het minimaal vereiste niveau.

Tekortkomingen
In de jaarmonitor brengt TPRA een aantal tekortkomingen van de beleidsdekkingsgraad aan het licht. Zo kampte aan het begin van het jaar ruim 25% van de fondsen met een dekkingstekort op basis van de beleidsdekkingsgraad, terwijl op basis van de nominale dekkingsgraad dit al meer dan 40% was. Eind december was het beeld omgekeerd en kwamen de percentages op respectievelijk 63% en 38%. Op basis van de beleidsdekkingsgraad is het vierde kwartaal 2016 zeer matig, terwijl de nominale dekkingsgraad juist laat zien dat er een fors herstel heeft plaatsgevonden. Door deze tegenstrijdige ontwikkelingen kunnen deelnemers moeilijk inschatten hoe hun pensioenfonds er daadwerkelijk voorstaat.

TPRA benadrukt haar voorkeur om de actuele nominale dekkingsgraden van fondsen te tonen, aangevuld met de door haar ontwikkelde risicoklasse van de dekkingsgraad. Deze graadmeter geeft een indicatie voor de weerbaarheid van de dekkingsgraad in perspectief van de ontwikkelingen van financiële markten, een belangrijk inzicht dat in zowel de nominale dekkingsgraad als de beleidsdekkingsgraad ontbreekt.

Bron: TPRA

GEEN REACTIES