Minder leningen afgesloten bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Minder leningen afgesloten bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
© Pixabay

Het aantal leningen verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (Svn) is in 2017 gedaald met 20% ten opzichte van 2016. Vooral het aantal verstrekte Startersleningen lag in 2017 (2.800) fors lager dan een jaar eerder (4.400). Voor deze daling heeft het SVn geen eenduidige verklaring; dit verschilt namelijk per woningmarktgebied. Er zijn overigens meer leningen met een lagere hoofdsom verstrekt, want het totaal aantal verstrekte leningen lag slechts 5% lager. Dat meldt het SVn in zijn jaarverslag.

SVn signaleert dat in stedelijke gebieden de positie van de starter is verslechterd. Dat wordt verklaard door een achterblijvend woningaanbod, stijgende woningprijzen en strengere financieringseisen.

Het aantal versterkte Stimuleringsleningen (2017: 3.360) en Duurzaamheidsleningen (3.993) is wel toegenomen. Daarnaast verstrekte het Nationaal Energiebespaarfonds, waar SVn fondsmanager van is, ruim 4.200 Energiebespaarleningen aan eigenaar-bewoners en 50 aan VvE’s.

SVn stimuleert, in opdracht van landelijke en lokale overheden, de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Wie zijn woning energiezuiniger wil maken of zelf energie wil opwekken, kan maatregelen tegen een lage rente financieren met de Duurzaamheidslening en de Stimuleringslening. Met de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds, waar SVn fondsmanager van is, kunnen zowel particulieren als VvE’s investeren in een energiezuinige woning. SVn beheerde in 2017 voor € 1,13 miljard aan financiële regelingen en voor € 523 miljoen aan fondsen.

Bron: SVn

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

 

GEEN REACTIES