Man goedkoper uit met verzekeringen dan vrouw

© Pixabay

Mannen zijn beter op de hoogte van de ontwikkelingen rond woon- en motorrijtuigenverzekeringen dan vrouwen. Ze weten vaker de goedkopere segmenten te vinden.

Dat blijkt uit de ‘Vaste Lasten Monitor’ van prijsvergelijker Pricewise. Vooral bij de motorrijtuigenverzekering komt dit fenomeen tot uiting. Vrouwen geven volgens Pricewise veel vaker dan mannen aan dat ze geen idee hebben van de hoogte van de premie van een WA- of allrisk-verzekering. Daarnaast blijkt dat mannen vaker de verzekeraar met een lage autopremie kunnen vinden ofwel actief op zoek gaan naar een goedkoper alternatief voor de bestaande polis.

Dat gaat vooral op voor de WA-verzekeringen, waar mannen vaker in een lagere premie-categorie zitten dan vrouwen. Mannen geven vaker aan dan vrouwen dat ze minder dan 20 euro per maand betalen voor een WA-polis. Bij de all-risk polis is dit effect iets minder eenduidig. Volgens Pricewise betalen mannen vaker dan vrouwen een premie tussen de 40 en 80 euro per maand. Echter, bijna twintig procent van de ondervraagden geeft aan minder dan veertig euro per maand te betalen. Pricewise zegt niet wat de verhouding man/vrouw voor deze groep is.

Bij woonverzekeringen blijkt dat mannen vaker dan vrouwen overstappen naar een andere verzekeraar. In de regel gebeurt dit op basis van premie-overwegingen. Mannen geven vaker aan dat ze 1 tot 3 jaar geleden zijn overgestapt, vrouwen zeggen juist vaker dat het langer dan 5 jaar geleden is dat voor een andere verzekeraar is gekozen. Overigens stapt het grootste deel van de polishouders van een woonverzekering (87%) nooit over.

Bij zorgverzekeringen splitst Pricewise de sekseverschillen iets minder gedetailleerd uit. Wel wordt gemeld dat mannen relatief vaker in de premiecategorie ‘minder dan 110 euro per maand’ zitten. De meeste Nederlanders betalen een hogere premie, tussen de 110 en 150 euro per maand. Niet duidelijk wordt of mannen vaker overstappen dan vrouwen, wel dat hoger opgeleiden dat vaker doen dan middel- en lager opgeleiden. Overigens geeft een ruime meerderheid van de ondervraagden (62%) aan nog nooit te zijn overgestapt.

GEEN REACTIES