Link naar voorwaarden op polisblad is nog geen overeenkomst

De enkele vermelding van verzekeringsvoorwaarden op het polisblad houdt niet zonder meer in dat een verzekeraar en een klant deze voorwaarden zijn overeengekomen.

Dat stelt de Geschillencommissie van het Kifid naar aanleiding van een klacht van een verzekerde over de weigering van Aegon om een schade uit te keren voor een motorrijtuigenverzekering. In deze zaak claimde de verzekerde ongeveer twee maanden na de ingangsdatum een schade als gevolg van een auto-inbraak. Aegon weigerde uit te keren omdat verzekerde de eerste premiebetaling nog niet had voldaan en deed daarom een beroep op de schorsingsclausule in de voorwaarden.

De verzekerde vindt dit onterecht omdat hij de verzekeringsvoorwaarden niet heeft ontvangen en algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn als beide partijen deze voorwaarden hebben aanvaard. Aegon stelt daarentegen dat de verzekerde door ondertekening van het aanvraagformulier de voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Maar de Kifid-Geschillencommissie stelt vast dat Aegon dit niet met (een kopie van) het originele aanvraagformulier heeft bewezen. Ook op het polisblad stond een link naar de voorwaarden vermeld. De Geschillencommissie concludeert daarom dat de enkele vermelding van verzekeringsvoorwaarden op het polisblad niet zonder meer inhoudt dat partijen de toepasselijkheid van die voorwaarden zijn overeengekomen. Aegon kan daarom geen beroep doen op de schorsingsclausule in de verzekeringsvoorwaarden.

Verder stelt de Geschillencommissie dat bij het afsluiten van deze verzekering geen voorbehoud is gemaakt voor de eerste premiebetaling en dat de polis dus geldig is vanaf de aanvankelijke ingangsdatum.

GEEN REACTIES