Aegon: maak pensioenpremie leeftijd onafhankelijk

© Pixabay.com

Laat alle deelnemers aan een pensioenregeling hetzelfde percentage van de pensioengrondslag betalen. Op die manier kunnen kabinet en sociale partners snel een nieuw stelsel lanceren.

Dat stellen Frits Bart, directeur Beleid van Aegon Zakelijk, en Herman Kapelle, directeur van Aegon Adfis, in een recent gepubliceerde ‘Blauwdruk voor een nieuw pensioenstelsel’. Volgens Bart en Kapelle kan de huidige Pensioenwet prima dienen als basis voor het nieuwe stelsel en hoeft er dus weinig tijd verloren te gaan om met een nieuw stelsel te beginnen.

Degressief
Een voorwaarde is wel dat de kosten per deelnemer leeftijd onafhankelijk worden. Om dit te bereiken wordt afgestapt een pensioenopbouw waarbij de kosten stijgen naarmate de deelnemer ouder wordt. Hiervoor in de plaats stelt Aegon een systeem waarbij deelnemers hetzelfde percentage van de pensioengrondslag betalen. Ouderen betalen dan relatief minder; voor deze zogeheten degressieve opbouw bestaat volgens Bart en Kapelle inmiddels een breed draagvlak.

Varianten
Aegon noemt de nieuwe opbouwmethode een ‘vaste premie-overeenkomst’. Er zijn voor deze overeenkomst vier varianten, waaruit sociale partners kunnen kiezen en die nu al mogelijk zijn op basis van de huidige Pensioenwet:
– de vaste-premie-uitkeringsovereenkomst; de premie wordt direct omgezet in een aanspraak op een levenslange periodieke uitkering die ingaat op de pensioeningangsdatum;
– de vaste-premie-kapitaalovereenkomst; de premie wordt gebruikt om een in euro’s gegarandeerd kapitaal op te bouwen, dat op de pensioeningangsdatum wordt omgezet in een levenslange vaste periodieke uitkering;
– de zuivere vaste-premieovereenkomst; de premie wordt gebruikt om een niet gegarandeerd pensioenbeleggingskapitaal op te bouwen, dat op de pensioeningangsdatum wordt omgezet in een levenslange vaste periodieke uitkering;
– de vaste-premieovereenkomst met variabele uitkering; de premie wordt gebruikt om een niet gegarandeerd pensioenbeleggingskapitaal op te bouwen, dat op de pensioeningangsdatum wordt omgezet in een levenslange variabele periodieke uitkering, zoals geïntroduceerd in de Wet verbeterde premieregeling.

Solidair
Volgens Bart en Kapelle voldoet de vaste premie-overeenkomst aan de uitgangspunten van de SER-plannen en biedt het solidariteit op het vlak van beleggingsrisico en kort- en langlevenrisico. Daarnaast krijgt iedere werknemer een helder beeld van zijn eigen aandeel in het totale pensioenvermogen, aldus Aegon.

Fiscaal
De enige wettelijke aanpassing is een wijziging in de Wet op de loonbelasting, stellen Bart en Kapelle. De zogeheten ‘omkeerregeling’ moet alleen gaan gelden voor de vaste premie-overeenkomst. De fiscale facilitering van alle andere pensioensystemen (eindloon, middelloon, beschikbare premie met stijgende staffel) komt dan te vervallen. Deze systemen gaan uit van een met de leeftijd stijgende premie.

GEEN REACTIES