Leidinggevende beboet als medepleger colportage

Voor het eerst heeft de AFM naast het bedrijf ook een feitelijk leidinggevende als medepleger een (forse) boete opgelegd.

Mevrouw S. Raghoe moet een boete van €30.000 betalen aan de AFM. Zij was als medepleger van het feitelijk leidinggeven, verantwoordelijk voor verboden colportage door Clever Life B.V. Dit bedrijf bezocht consumenten thuis om een krediet af te sluiten. Dat mag niet als de consument daar niet zelf het initiatief toe heeft genomen. Het is de eerste keer dat de AFM een persoon beboet als medepleger.

Er is sprake van verboden colportage als een verkoper het initiatief neemt om bij de consument thuis op bezoek te gaan om hem ertoe te bewegen een krediet af te sluiten. Een financiële dienstverlener kan bijvoorbeeld ongevraagd bellen met een consument en voorstellen om thuis een afspraak te maken. De wet verbiedt dit, omdat tijdens een persoonlijk bezoek thuis een consument mogelijk onvoorbereid over een aankoop moet beslissen. Hij kan onder druk worden gezet of worden overrompeld tot het afsluiten van een kredietovereenkomst. De Colportagewet beoogt consumenten hiertegen te beschermen.

Uit onderzoek is gebleken dat Clever Life van 30 september 2009 tot en met 3 december 2010 in totaal 597 consumenten thuis heeft bezocht.  Clever Life heeft zelf vijf dossiers geselecteerd die de AFM nader heeft onderzocht. Deze dossiers bevestigen dat Clever Life een persoonlijk bezoek brengt bij de consument thuis.

Dit is een overtreding van de Colportagewet (artikel 6). In deze dossiers is ook daadwerkelijk ter plekke een kredietovereenkomst afgesloten. De overtreding maakte onderdeel uit van de vaste bedrijfsvoering van Clever Life en had daarmee een structureel karakter. Dat vindt de AFM ernstig. De AFM heeft hiervoor een boete opgelegd aan Clever Life en de feitelijk leidinggevende, de heer Van der Velde.

Medeplegen

Mevrouw Raghoe werkte bij Clever Life van september 2009 tot september 2010. Zij heeft een nieuw kantoor van Clever Life in Spijkenisse opgezet, specifiek om te adviseren en bemiddelen in consumptief krediet. Ze stuurde de werknemers op dit kantoor aan, was het aanspreekpunt en was verantwoordelijk voor onder meer het opstellen van het belscript. Ze had een groot aandeel in het succes van het kantoor. Door haar ervaring in kredietbemiddeling en haar netwerk heeft mevrouw Raghoe het kantoor in Spijkenisse winstgevend gemaakt. Ze heeft daarbij nauw en bewust samengewerkt met de heer Van der Velde bij het feitelijk leidinggeven aan de overtreding van artikel 6 van de Colportagewet. Hierdoor kan ze worden aangemerkt als medepleger.

GEEN REACTIES