Last onder dwangsom voor Robeco van de baan

Last onder dwangsom voor Robeco van de baan

De last onder dwangsom die de AFM in november 2020 oplegde aan Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco) heeft voor Robeco niet geleid tot een daadwerkelijke boete. De AFM meldt dat Robeco op tijd heeft voldaan aan de eisen die de AFM stelde. De last onder dwangsom werd opgelegd omdat Robeco de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op een aantal punten heeft overtreden.

Wwft voor beleggingsinstellingen

De Wwft moet voorkomen dat criminelen geld kunnen witwassen en het financiële systeem kunnen gebruiken om terrorisme te financieren. Beleggingsinstellingen hebben hier een poortwachtersfunctie. Zij moeten hun cliënten in de gaten houden en ongebruikelijke transacties signaleren. Hierbij moeten zij zich houden aan de regels die in de Wwft geformuleerd zijn. De AFM is belast met het toezicht hierop.

Robeco voldeed niet aan meerdere punten

De AFM constateerde dat Robeco over de periode van 25 juli 2018 tot in ieder geval het moment van het opleggen van de dwangsom eind 2020 niet voldeed aan een aantal regels uit de Wwft. Zo beschikte het bedrijf niet over een risicobeoordeling en waren er dus ook geen gedragslijnen, procedures en maatregelen die passend en effectief zijn om de risico’s in die risicobeoordeling te beperken en te beheersen. Daarnaast oordeelde de AFM dat het cliëntenonderzoek niet voldoende was en dat dit niet voorafgaand aan het aangaan van een zakelijke relatie en een incidentele transactie werd uitgevoerd. Ook werden documenten en gegevens met betrekking tot dit cliëntenonderzoek niet goed vastgelegd.

Een ander punt van aandacht voor Robeco is het systeem om te bepalen of de klant een politiek prominent persoon (PEP) is. Als laatste noemt de AFM dat Robeco niet voldoet aan de opleidingsverplichting van de dagelijks beleidsbepalers.

Robeco heeft bezwaar ingesteld tegen de last onder dwangsom. Dat heeft geleid tot een kleine verlichting van de eisen, maar het grootste deel bleef in stand.

Verbetertraject

Robeco had tot 31 december 2021 de tijd om iets aan de tekortkomingen te doen. De AFM heeft inmiddels geconcludeerd dat Robeco dat met succes gedaan heeft en dat er op basis van de last onder dwangsom geen bedragen geïnd zullen worden.

Eerder dit jaar liet de AFM weten dat Robeco een boete van 2.000.000 euro kreeg vanwege een andere overtreding van de Wwft. Het bedrijf zorgde te weinig dat de beleggingsinstellingen die bij Robeco in beheer zijn, hun cliënten controleerden op witwassen. Robeco stopte met het accepteren van nieuwe klanten toen bekend werd dat het bedrijf deze boete zou krijgen. Tot op heden kunnen nieuwe klanten geen rekening openen bij Robeco.

Bron: AFM

GEEN REACTIES