Aon: dekkingsgraad pensioenfondsen onveranderd in juli

Aon: dekkingsgraad pensioenfondsen onveranderd in juli

In juli bedraagt de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen 122%, wat hetzelfde is als de maand ervoor. In juli daalde de rente en deden de aandelen het goed. Daardoor hielden de toename van de verplichtingen en de toename van de waarde van de aandelen- en vastrentende waardenportefeuille elkaar in evenwicht. De indicatieve beleidsdekkingsgraad stijgt verder naar 116%. Dat zegt Aon op basis van de Pensioenthermometer, waarin dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad wordt bijgehouden.

Rente daalt weer

De afgelopen maanden vertoonden de rentes een stijgende trend. In juli werd die trend doorbroken en daalde de rentecurve over de eerste veertig jaar met ongeveer 46 basispunten. Hierdoor namen de verplichtingen toe met ruim 9%. Aon kijkt vooral naar Amerika als het gaat om de renteverandering. De inflatie lag daar, maar ook in Europa, erg hoog. Bovendien zijn de onzekerheden over gasleveranties van Rusland en een mogelijke recessie reden tot zorg. De Amerikaanse economie kromp met 1,6% op jaarbasis in het eerste kwartaal van 2022 maar het werkloosheidspercentage bleef wel gelijk op 3,6%.

Aandelenportefeuille nam toe

De aandelenmarkten deden het goed in juli. De aandelen van ontwikkelde markten stegen met 8,9% en van emerging markets met 2,3%. De dalende rente beïnvloedde de vastgoedaandelen positief: deze werden 12,5% meer waard. De lagere rente speelt ook voor de waarde van een ander deel van de portefeuille een rol: bedrijfsobligaties (4,7%), high yield (4,4%) en emerging market debt (2,3%) namen allemaal in waarde toe. De vastrentende portefeuille steeg met 11% door de daling van de lange rente. Het totale rendement van de gehele portefeuille kwam uit op 9%.

Indexatie kan niet op tegen inflatie

In aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel mogen pensioenfondsen al indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van 105% in plaats van pas bij 110%. Met de huidige indicatieve beleidsdekkingsgraad van 116% kunnen steeds meer pensioenfondsen indexeren en vele doen dat ook daadwerkelijk. In juli kwam de inflatie uit op 11,6%. De verwachting is dat de totale inflatie in 2022 boven de 9% komt te liggen. Dat is voor veel fondsen toch net iets te veel van het goede. “Wij verwachten dat fondsen, op een enkeling na, niet de volledige 9% kunnen en zullen toekennen”, zegt Frank Driessen, CEO van Aon Wealth. “Toekennen van 9% inflatie kost ook grofweg 9% dekkingsgraad. Fondsen willen graag een buffer achter de hand houden voor de overgang naar het nieuwe stelsel en zullen niet alle aanwezige buffers willen gebruiken voor indexatie.”

Bron: Aon

GEEN REACTIES