In eerste kwartaal DC-regeling gunstiger dan middelloon

In eerste kwartaal DC-regeling gunstiger dan middelloon

Als na ingang van het nieuwe pensioenstelsel de beschikbare premieregeling de norm wordt, gaat de hoogte van pensioenuitkeringen van veel factoren afhangen. Uitkeringen kunnen hoger maar ook lager uitvallen, afhankelijk van bijvoorbeeld de rente. Aon berekent voor een modelwerknemer hoe zijn pensioen zich ontwikkelt in de nieuwe situatie ten opzichte van de middelloonregeling. In het eerste kwartaal van 2022 blijkt de beschikbare premieregeling (DC-regeling) het beter te doen dan de middelloonregeling. Ook is de verwachte uitkering van de DC-regeling licht toegenomen.

Hogere uitkering door stijgende rente

In de DC-regeling staat de pensioenuitkering nog niet vast als de werknemer nog in de opbouwfase zit. Hoeveel hij naar verwachting gaat krijgen, hangt onder andere af van de beurskoersen en de marktrente. In de verwachtingen over de aandelenkoersen is recent niet veel gewijzigd, volgens Aon. De rente daarentegen is volop in beweging. De sterke stijging in het eerste kwartaal zorgde ervoor dat de verwachte uitkeringen omhoog gingen.

Voor een veertigjarige werknemer met een modaal inkomen betekent de hogere rente dat zijn verwachte pensioenuitkering met 2% toeneemt. Dit geldt voor het neutrale scenario. In het optimistische scenario neemt de verwachte uitkering met 1% af ten opzichte van een kwartaal geleden. In het pessimistische scenario neemt de verwachting echter maar liefst 5% toe.

Voor oudere en jongere werknemers met hetzelfde inkomen zijn de effecten anders. Jongeren hebben nog een lange weg te gaan tot hun pensioen. Hun verwachte uitkering schommelt dan ook sterker. De verandering ten opzichte van vorig kwartaal is voor de 25-jarige werknemer +4% in het neutrale scenario en +8% in het pessimistische geval. In het optimistische scenario blijft de pensioenuitkering gelijk.

Voor 55-jarigen hebben de ontwikkelingen minder invloed. Zowel in het neutrale als het pessimistische scenario gaan zij er 2% op vooruit vergeleken met vorig kwartaal. In het optimistische geval blijft hun verwachte uitkering gelijk.

Beschikbare premie interessanter dan middelloon

Aon vergelijkt de DC-regeling met een middelloonregeling waarbij uitgegaan wordt van een opbouwpercentage van 1,75% per jaar. Ook hier geldt weer dat de verschillen groter worden naarmate de werknemer nog langer de tijd heeft om pensioen op te bouwen. De veertigjarige krijgt bij pensionering in de neutrale situatie naar verwachting 1.073 euro volgens de DC-regeling en 880 euro volgens de middelloonregeling. In het optimistische scenario is het verschil bijna 600 euro in het voordeel van de DC-regeling. Alleen in het pessimistische scenario is de werknemer slechter af met de beschikbare premieregeling: hij krijgt dan slechts 787 euro, dat is minder dan de 841 euro volgens de middelloonregeling.

“We zien dat life cycle-beleggen loont”, zegt Frank Driessen, CEO van Aon’s Wealth Solutions. “Jongeren kunnen aan het begin van de horizon meer risico nemen en leggen in het nieuwe systeem ook eerder meer premie in. Dat leidt per saldo tot betere rendementen. We zien daarentegen ook dat in de extremen de uitslagen groter kunnen zijn. Anders geformuleerd is er sprake van meer risico. We zien dit beeld ook terug in berekeningen van het nieuwe stelsel. Het beleggen naar levenscohort, zoals het daar genoemd wordt, loont. Indien de leenrestrictie ook wordt opgeheven, is er voor een jongere nog meer welvaartswinst te behalen. Daar staat wel tegenover dat er nieuwe solidariteit wordt gecreëerd, namelijk van de ouderen naar de jongeren.”

Bron: Aon

GEEN REACTIES