Kleine pensioenen vanaf 2018 samengevoegd

Kamervragen over oneerlijk pensioenregeling

In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen.

Het kabinet heeft vandaag met dit voorstel van Staatssecretaris Klijnsma van SZW ingestemd. Door kleine pensioenen te bundelen, krijgen deze nu volgens Klijnsma ook een echte pensioenbestemming.

Omdat burgers steeds vaker verschillende banen hebben, bouwen zijn dus ook vaak verschillende pensioenen op bij meerdere pensioenfondsen of verzekeraars. Steeds vaker zijn dat ook kleine pensioenen, waarbij de pensioenuitvoerder zelfstandig besluit tot afkoop over te gaan vanwege de hoge administratiekosten. Dit is niet in het belang van de werknemer, vindt Klijnsma. Daarom is besloten, samen met de pensioenuitvoerders en de sociale partners, om de regeling voor de afkoop van klein pensioen aan te passen. Het voornemen is om de wet in januari 2018 te laten ingaan.

GEEN REACTIES