Kleine groep krijgt voor 4 augustus rechtsherstel box 3 belasting

Kleine groep krijgt voor 4 augustus rechtsherstel box 3 belasting

Wie op tijd bezwaar gemaakt heeft tegen de belastingheffing over het vermogen in box 3 over de jaren 2017-2020 krijgt voor 4 augustus automatisch compensatie. Dat maakt het ministerie van Financiën bekend.

De hoogte van het bedrag zal vastgesteld worden volgens de zogenaamde spaarvariant. Hierbij wordt uitgegaan van de werkelijke verdeling van het vermogen over spaargeld en beleggingen. Voor spaargeld zal een rentetarief van rond de 0% gehanteerd worden, als inschatting voor de werkelijke spaarrente. De actuele hypotheekrente zal de maatstaf zijn bij renteaftrek voor schulden en voor beleggingen wordt, net als nu, uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement. In de oude situatie werd nog uitgegaan van een fictieve verdeling over spaargeld en beleggingen, waarbij voor beleggingen een hoger fictief rendement gold. Mensen met vooral spaargeld zullen dus het meest van de compensatie profiteren.

Het kabinet stelt ook voor om deze methode toe te passen voor de jaren 2023 en 2024. Pas in 2025 zal er een nieuw systeem komen.

Wie komt in aanmerking voor rechtsherstel

De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingheffing in box 3 zullen voor 4 augustus automatisch geld terugkrijgen. Zij hoeven hier niets voor te doen. Ook alle belastingbetalers die in box 3 moeten betalen over het jaar 2021 hoeven niets te doen. Deze aanslagen worden automatisch aangepast en zullen vanaf augustus worden opgelegd. Wie voor 1 mei aangifte heeft gedaan over 2021 en geld terugkrijgt, krijgt eerst een voorlopige aanslag op basis van de oude methode. Later zal dan een definitieve aanslag volgen waarin wel rekening is gehouden met de nieuwe berekening van de belasting in box 3.

Aanslagen over 2017-2020 die op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststonden, worden vanaf medio september automatisch gecorrigeerd. Vanaf medio oktober zijn de aangiften aan de beurt over 2017-2020 waarbij nog geen aanslag was opgelegd.

(Nog) geen compensatie voor grote groep spaarders

Een overgrote meerderheid van belastingbetalers heeft geen bezwaar gemaakt. Voor deze groep gaat het langer duren voor er duidelijkheid is over de vraag of ze rechtsherstel krijgen. Hiervoor wacht het kabinet op een uitspraak van de Hoge Raad in een andere zaak die betrekking heeft op box 3. Voor het einde van het jaar zal het kabinet beslissen wat er met deze groep gaat gebeuren. Ook hier hoeven mensen zelf niets te doen. Als ze het niet eens zijn met de beslissing van het kabinet, kunnen zij een verzoek tot ambtshalve vermindering indienen. Hoewel de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de manier van belasting heffen in box 3 onwettig is, vindt het kabinet het blijkbaar niet nodig deze fout voor alle gedupeerden zonder meer te herstellen.

Bron: Ministerie van Financiën

GEEN REACTIES