Verzekeraars treuzelen met innovatie

Verzekeraars treuzelen met innovatie
© Pixabay

Verzekerden wereldwijd maken zich steeds meer zorgen over het feit dat hun verzekeringen niet langer volstaan om nieuwe risico’s af te dekken, zoals cyberdreigingen en milieurampen. Verzekeringsmaatschappijen hebben een inhaalslag te maken in nieuwe verzekeringsmodellen. Ze moeten o.a. meer investeren in moderne technologie en toegroeien naar een rol van partner van hun klanten in plaats van ‘betaler’.

Dat meldt het World Insurance Report 2019, deze week gepubliceerd door Capgemini en Efma. In het rapport is gekeken naar de markt voor levens-, schade- en zorgverzekeraars in 28 landen, waaronder Nederland.

Traag
Verzekeraars hebben traag gereageerd op nieuwe risico’s, zo blijkt uit het rapport. Het rapport identificeert vijf macro-trends die nieuwe risico’s creëren voor verzekeringsklanten en hun bedrijven: ontwrichtende milieu-ontwikkelingen, technologische vooruitgang, evoluerende sociale en demografische trends, nieuwe medische en gezondheidsproblemen en zakelijke veranderingen.

Verzekeraars hebben niet alleen getreuzeld met hun reactie op deze ontwikkelingen, maar waren ook te laat met het voorbereiden van hun klanten hierop. Minder dan 40% van de levensverzekeraars en zorgverzekeraars zegt een pijplijn van nieuwe producten te hebben aangelegd om nieuwe risico’s volledig af te dekken.

Lacunes in dekkingen
Deze traagheid heeft geleid tot aanzienlijke lacunes in de dekking voor klanten die aan deze risico’s zijn blootgesteld. In het rapport wordt geschat dat 83% van de particuliere verzekeringsklanten een gemiddelde of hoge blootstelling heeft aan cyberaanvallen en te weinig spaargeld heeft voor de hoger wordende levensverwachting. Tegen deze risico’s is respectievelijk slechts 3% en 5% van de particuliere verzekerden hiertegen volledig ingedekt.

Van de zakelijke klanten wordt 81% blootgesteld aan de stijgende kosten van de gezondheidszorg voor werknemers, waartegen slechts 17% goed is gedekt; 87% loopt risico op cyberaanvallen, waarbij minder dan 18% volledig is verzekerd; en bijna 75% wordt bedreigd door toenemende natuurrampen, waarvoor slechts 22% effectief is gedekt.

Risicomodellering
Naarmate het verzekeringslandschap verschuift, tonen klanten een grotere bereidheid tot verandering dan hun verzekeraars. Meer dan de helft (55%) van de klanten zegt bereid te zijn nieuwe verzekeringsmodellen te onderzoeken, maar nauwelijks een kwart (26%) van de verzekeraars investeert erin. Terwijl 37% van de klanten zegt zeer bereid te zijn om extra gegevens te delen in ruil voor betere risicobeheersings- en preventiedienstverlening, heeft slechts 27% van de verzekeraars de mogelijkheid om real-time gegevens aan te spreken voor risicomodellering.

Kortom: verzekeraar moeten innoveren. Ze moeten reageren op de nieuwe bedreigingen en veranderende verwachtingen van klanten en ze moeten nieuwe technologie en partnerschappen omarmen.

InsurTech
De mogelijkheden voor risicobeoordeling kunnen bijvoorbeeld aanzienlijk worden verbeterd door de inzet van machine learning, kunstmatige intelligentie en geavanceerde analyses, en effectieve samenwerking met InsurTech-aanbieders. De vooruitgang op deze gebieden is wisselend: een meerderheid van de verzekeraars (57%) maakt gebruik van AI, machine learning en geavanceerde analyses, maar slechts 29% heeft een geautomatiseerde risicobeoordeling geïmplementeerd en slechts 20% realtime inzicht gegenereerd door IoT (Internet of Things)-apparaten.

Mentaliteitsverandering
Daarnaast moet volgens het rapport de technologische vooruitgang ook gepaard gaan met een mentaliteitsverandering. Waar verzekeraars zichzelf van oudsher als betaler zien, moeten ze evolueren naar de parallelle rol van partner en preventiespecialist, door nauwer samen te werken met klanten om risico’s te beperken en on-demand diensten aan te bieden.

Behalve de dekkingskloof zijn er ook belangrijke kansen voor verzekeraars, zegt Anirban Bose, CEO van Financial Services bij Capgemini en lid van het Executive Committee van de Groep. “Verzekeraars die hun producten kunnen ontwikkelen door middel van technologie, samenwerken met innovatieve bedrijven en zichzelf zien als partner en preventiespecialist voor hun klanten, zullen er het meeste baat bij hebben”.

Over het onderzoek
Het World Insurance Report (WIR) 2019 is gebaseerd op onderzoeksinzichten uit twee primaire bronnen – de Global Insurance Voice of the Customer Survey 2019 en 2019 Global Insurance Executive Interviews.

Bron: CapGemini

GEEN REACTIES