Studenten: hogere rente op studielening is in strijd met internationaal recht

Studenten: hogere rente op studielening is in strijd met internationaal recht
© Pixabay

Het wetsvoorstel van minister van Engelshoven (OCW) voor een hogere rente op studieleningen is in strijd met het internationaal onderwijsrecht. Dat melden het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) na een juridische inventarisatie.

Studenten die vallen onder het studiefinancieringsstelsel in het hoger onderwijs kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden te lenen voor de kosten van studie en levensonderhoud. De rente was tot nu toe gebaseerd op de 5-jaarsrente, maar de onderwijsminister wil nu de 10-jaarsrente als maatstaf gebruiken. De rente stijgt daardoor. Dit is nodig om de financiële houdbaarheid van het stelsel te verbeteren, zo staat in het Regeerakkoord.

Volgens de studenten is het wetsvoorstel strijdig met het door Nederland ondertekende Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR). In dit verdrag staat dat het hoger onderwijs voor deelnemers ‘geleidelijk aan kosteloos moet worden gemaakt’. De extra rente-inkomsten voor de overheid komen echter niet ten goede van het onderwijs, maar gaan naar de algemene middelen. LSR-voorzitter Brechje Keukens: “Noch de kwaliteit van onderwijs, noch de student profiteert van de renteverhoging. Het spekken van de staatskas met het geld van studenten is daarmee onwettig.’’

Het wetsvoorstel is na flinke discussie aangenomen door een krappe meerderheid van de Tweede Kamer en wordt op 28 mei behandeld door de Eerste Kamer. De maatregel zal een student gemiddeld 5.500 euro extra schuld opleveren.

Bron: ISO

GEEN REACTIES