Risicobarometer Allianz: Coronapandemie schudt bedrijfsleven op

Risicobarometer Allianz: Coronapandemie schudt bedrijfsleven op
© Pixabay

Het zal geen verbazing wekken dat het coronavirus de grootste stijger is in de jaarlijkse Risicobarometer van Allianz. In deze bedrijfsrisico-enquête steeg ‘het risico op een pandemie’ met 15 posities in de lijst en staat het nu met cyberincidenten op een gedeelde derde plaats. Het risico op bedrijfsonderbrekingen blijft (al zeven jaar) op de eerste plaats staan.

Ook is duidelijk dat de bedrijfsrisico’s in de top 10 (zie onderaan dit artikel) van de Risicobarometer nauw met elkaar verweven zijn. Het toont de kwetsbaarheid van onze sterk geglobaliseerde en verbonden wereld, waar acties op één plek zich snel kunnen verspreiden om mondiale effecten te hebben. De pandemie van 2020/21 is de eerste catastrofale gebeurtenis die de moderne geglobaliseerde en onderling verbonden economie treft. Het ziet ernaar uit dat bedrijven zich moeten voorbereiden op een breder scala aan triggers voor bedrijfsonderbrekingen en extreme gebeurtenissen dan voorheen. Het opbouwen van meer veerkracht in toeleveringsketens en bedrijfsmodellen zal van cruciaal belang zijn voor het omgaan met toekomstige risico’s.

Containerscheepvaart
Een voorbeeld: toen de containerscheepvaart in het voorjaar van 2020 effectief aan de grond lag, waarbij vloten talrijke schepen uit de vaart namen vanwege capaciteitstekorten, kwamen wereldwijde toeleveringsketens onder druk te staan. Vervolgens kwamen componenten niet aan en lag de productie in veel industrieën stil, vooral in de automobielsector. Allianz haalt een onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes aan waaruit bleek dat bijna alle (94%) ondervraagde bedrijven een door Covid-19 veroorzaakte verstoring van hun toeleveringsketens meldden, terwijl meer dan een kwart (26%) van de Amerikaanse bedrijven een ‘ernstige verstoring’ meldde als gevolg van de pandemie.

Meeste impact
Op de vraag welke verandering als gevolg van de pandemie de meeste impact zal hebben op bedrijven, noemden respondenten de versnelling naar meer digitalisering, gevolgd door meer werken op afstand, groei van het aantal bedrijven dat niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, minder zakenreizen en toenemend cyberrisico.

Volgens Euler Hermes zal het grootste deel van de insolventies in 2021 plaatsvinden. De wereldwijde insolventie-index van de handelskredietverzekeraar zal naar verwachting een recordhoogte bereiken voor faillissementen, een stijging van 35% tegen het einde van 2021, met topstijgingen verwacht in de VS, Brazilië, China en Europese kernlanden zoals het VK, Italië, België en Frankrijk.

Onder al dit pandemiegeweld is het risico op bedrijfsschade ten gevolge van klimaatverandering twee posities gezakt op de lijst (naar nummer 9). Wat de pandemie en klimaatverandering echter gemeen hebben, is dat het mondiale systeemrisico’s zijn.

Doos van Pandora
De toegenomen digitalisering van toeleveringsketens ten gevolge van corona brengt ook weer extra risico’s met zich mee. Weliswaar kan digitalisering de frequentie van bedrijfsonderbrekingen verminderen, maar wanneer de onderliggende technologie faalt – ten gevolge van storingen of hacks – kan het ook leiden tot ernstiger verstoringen. Volgens Georgi Pachov, Hoofd Portfolio Sturing en Prijsstelling bij AGCS, heeft de pandemie mogelijk een ‘doos van Pandora’ geopend met risico’s op het gebied van cyberonderbreking. “De pandemie heeft aangetoond dat het nodig is om ‘het onverwachte te verwachten’ en alert te zijn op de valkuilen van digitalisering. We staan ​​op het punt om een ​​doos met ‘zwarte zwaan’-evenementen te openen, met onverwachte gevolgen van de pandemie, zoals toekomstige uitval van de cloud. Iedereen haast zich om technologie te omarmen en een digitale transformatie aan te gaan, wat technologiebedrijven onder enorme druk kan zetten om te voldoen aan de groeiende vraag naar cloud- en andere IT-services.”

Over de risicobarometer
De Risicobarometer, uitgevoerd door Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), verscheen dit jaar voor de tiende keer en is de grootste tot nu toe. De enquête bevat de standpunten van 2.769 respondenten uit 92 landen en gebieden. Respondenten zijn Allianz-klanten (mondiale bedrijven), brokers en brancheorganisaties. Ook risicoadviseurs, verzekeraars, senior managers en claimdeskundigen in het bedrijfsverzekeringssegment van zowel Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) als andere Allianz-entiteiten werden bevraagd.

De top 10 van meest gevreesde bedrijfsrisico’s in 2021:
1 Bedrijfsonderbreking
2 Pandemische uitbraak
3 Cyberincidenten
4 Marktontwikkelingen
5 Veranderingen in wet- en regelgeving
6 Natuurrampen
7 Brand, explosie
8 Macro-economische ontwikkelingen
9 Klimaatverandering
10 Politieke risico’s en geweld

 

 

 

GEEN REACTIES