Klaas Knot spreekt zich uit tegen nieuwste maatregelen ECB

Klaas Knot spreekt zich uit tegen nieuwste maatregelen ECB

Het is nu echt hommeles binnen de Europese Centrale Bank. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank en lid van de Raad van Bestuur van de ECB, spreekt zich in een persbericht uit tegen het laatste pakket aan monetaire beleidsmaatregelen dat ECB-president Draghi heeft aangekondigd.

Dit pakket bestaat onder meer uit het verlagen van de depositorente, maatregelen om meer onderscheid te maken tussen verschillende rentetarieven voor banken en het opnieuw opstarten van het aankoopprogramma van obligaties. De ECB is van mening dat exceptionele beleidsmaatregelen nodig zijn omdat zij zich zorgen maakt om de inflatievooruitzichten voor het eurogebied.

Knot vindt echter dat de maatregelen, en vooral het opnieuw opstarten van het aankoopprogramma van obligaties “in geen verhouding” staan tot de huidige economische omstandigheden. Ook ziet hij “gegronde redenen” om de effectiviteit in twijfel te trekken. “De economie in het eurogebied draait op volledige bezetting, en de lonen stijgen. Financieringscondities voor burgers, bedrijven en overheden zijn ongekend ruim, en vormen geen obstakel voor kredietverlening, consumptie en investeringen. Tegelijkertijd zijn er toenemende signalen van een gebrek aan investeringen met een laag risicoprofiel, verstoorde prijsvorming op financiële markten en overmatig risicozoekend gedrag op huizenmarkten.”

Het is zeer ongebruikelijk dat ECB-bestuursleden het openlijk oneens zijn. Volgens Knot moet de ECB gewoon geduld hebben: “Door de economische vertraging is het onvermijdelijk dat het langer duurt voordat de ECB haar inflatiestreven van beneden maar dicht bij de 2% behaalt, maar dat wil niet zeggen dat het streven uit beeld is geraakt. Er is ook geen sprake van deflatierisico, noch zijn er aanwijzingen voor een eurogebied-brede recessie. Het enige wat op dit moment waarneembaar is, is dat de inflatievooruitzichten achterblijven bij het ECB-streven. Dat is zorgwekkend, maar betekent niet dat het opnieuw opstarten van een zwaar middel zoals het aankoopprogramma het geëigende instrument is.”

Knot kreeg steun van zijn nieuwe Oostenrijkse collega Robert Holzmann, die volgens persbureau Bloomberg zelfs openlijk suggereerde dat Draghi met deze laatste maatregelen een fout gemaakt heeft, die kan worden gecorrigeerd door zijn opvolgster Christine Lagarde.

Ook verscheidene Kamerleden hebben inmiddels hun zorgen geuit over de gevolgen van de maatregelen voor o.a. de pensioenfondsen.

Bron: DNB

GEEN REACTIES