Kenniscentrum Bedrijfstakpensioenfondsen opgericht

BPF Kenniscentrum opgericht

Het Nederlands Pensioenbureau, Van Riel & Feyli Advocaten en Bij Bouma Advies hebben het Bedrijfstak Pensioenfondsen Kenniscentrum opgericht. De partijen willen daarmee voorzien in de behoefte aan een centrale plaats waar specifieke kennis over bedrijfstakpensioenfondsen aanwezig is.

Het BPF Kenniscentrum gaat vanaf januari 2017 adviseurs opleiden en certificeren. Daarnaast wordt t.b.v. accountants die jaarrekeningen controleren voor hun cliënten een zogeheten BPF werkingssfeer verklaring gegeven.

Volgens de oprichters voorziet het kenniscentrum in een behoefte. Zij verwachten dat de komende jaren zo’n 30.000 ondernemingen zich zullen aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Met het kenniscentrum willen de oprichters voorzien in de specialistische kennis die nodig is om ondernemingen hierbij te kunnen begeleiden.

Eigen expertise
De drie partijen brengen ieder hun eigen expertise in. Nederlands Pensioenbureau is specialist op het terrein van werkingssfeeronderzoeken en actuariële berekeningen . Van Riel & Feyli Advocaten beschikt over kennis van cao’s, de implementatie daarvan binnen ondernemingen en overige juridische aanpassingen die nodig zijn als gevolg van een aansluiting. Bij Bouma Advies is ‘mediator’ bij conflicten met bedrijfstakpensioenfondsen.

Het BPF Kenniscentrum wil externe bedrijfsadviseurs ondersteunen door middel van een praktische helpdesk en waar nodig ook met het uitwerken van dossiers.

 

Bron: Nederlands Pensioenbureau

GEEN REACTIES