Kabinet komt gedupeerden Limburg financieel tegemoet

Kabinet komt gedupeerden Limburg financieel tegemoet
© Succo, Pixabay

Schade ten gevolge van de overstroming in Limburg die redelijkerwijs niet gedekt wordt door een verzekeringspolis, kan worden vergoed door het rijk. Het kabinet heeft Limburg formeel als rampgebied bestempeld. Dat betekent dat Wet tegemoetkoming schade bij rampen van toepassing is. Dat maakte demissionair premier Rutte bekend na crisisberaad van het kabinet.

De wet is bedoeld als vangnet en biedt een tegemoetkoming van de materiële schade. Dit betekent dat de overheid deels schade dekt als verzekeringsmaatschappijen dat niet doen, vanwege overmacht of omdat de schade te groot is. Er is dus geen garantie op volledige dekking. Bovendien zijn gedupeerden zelf verantwoordelijk. Zij moeten eerst hun verzekeringspolis checken en bij hun verzekeraar aankloppen.

Hoe de wet toegepast zal worden in Limburg is nog onduidelijk. Het Verbond van Verzekeraars is in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid om duidelijkheid te krijgen waar de werking van de Wts precies op ziet.

GEEN REACTIES