Consumentenbond: autoverzekering duurder ondanks lagere schadelast

consumentenbond: premie autoverzekering omhoog terwijl schadelast daalt

Onderzoek van de Consumentenbond heeft uitgewezen dat het verschil tussen de premie-inkomsten en de uitgekeerde schadevergoedingen van autoverzekeraars steeds groter wordt, in het voordeel van de verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars is het echter niet eens met de getrokken conclusies en met de manier waarop de Consumentenbond dit heeft bepaald.

Consumentenbond: schadelast daalt maar premie stijgt
De Consumentenbond ziet tussen 2017 en 2020 een premiestijging van in totaal 17% terwijl de schadelast met 5% daalde. Ook ziet de bond in het eerste kwartaal van 2021 een aanzienlijk lagere schadelast (-17%) en toch een stijging van de premies met 9% ten opzichte van een jaar eerder. Voor de Consumentenbond is dit reden om te denken dat de premies voor autoverzekeringen omlaag kunnen. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, zegt: “Het lijkt erop dat de verzekeraars onnodig veel geld oppotten. En als dat zo is, dan vinden wij dat die verzekeraars de teveel ontvangen premies moeten terugbetalen aan hun klanten. En anders moeten ze een flinke premiedaling in 2022 doorvoeren.”

Verbond van Verzekeraars: “uitspraken geven verkeerd beeld”
Het Verbond van Verzekeraars komt meteen met een reactie waaruit blijkt dat het Verbond het niet eens is met de uitspraken van de Consumentenbond. Het Verbond draagt daar verschillende argumenten voor aan.

Te korte periode
De Consumentenbond vergelijkt de premie in het eerste kwartaal van 2021 met die van een jaar eerder. Daarnaast wordt de schadelast van het eerste kwartaal van 2021 vergeleken met de schadelast een jaar eerder. Volgens het Verbond is een kwartaal echter veel te kort om te vergelijken: “Verzekeraars moeten vooraf rekening houden met risico’s die zich over een heel kalenderjaar kunnen voordoen. En natuurlijk kan de schadelast in het eerste kwartaal meevallen, maar we hoeven maar naar de watersnood in Limburg te kijken of iedereen weet dat het tweede kwartaal een heel ander schadebeeld zal laten zien”, aldus het Verbond.

Wat het Verbond in de reactie niet noemt, is dat schadelasten ook tussen verschillende jaren sterk kunnen fluctueren.

Eerdere verliezen
Een tweede punt van het Verbond is dat de Consumentenbond wel kijkt naar de stijging van de premies, maar niet naar de reden daarvoor. In 2016 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) vastgesteld dat de premies voor de WA-dekkingen van autoverzekeringen te laag zijn. De Consumentenbond heeft hier toen zelf een artikel over gepubliceerd, waarin onder andere staat dat DNB de verzekeraars maant om iets aan de verliezen op deze verzekeringen te doen. De periode waar de Consumentenbond nu naar kijkt, betreft de jaren vanaf 2017, toen de premies dus omhoog gingen om verliezen te voorkomen.

Positief resultaat in 2020
De vraag is dus of de combinatie van stijgende premies en lagere schadelasten zorgt voor grotere winsten bij de verzekeraars. Het Verbond gebruikt de combined ratio (de verhouding tussen de kosten en de opbrengsten) om dit te bepalen. In het “Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2020” laat het Verbond zien dat deze combined ratio voor autoverzekeringen in 2020 voor het eerst sinds 2016 onder de 100 komt. Dit betekent dat in 2020 de kosten lager zijn dan de opbrengsten en er in dat jaar dus voor het eerst geen verlies werd gemaakt. Van een jarenlang oplopend positief resultaat is dus volgens het Verbond geen sprake.

Goed woordje
Ten slotte doet het Verbond nog een goed woordje voor de autoverzekeraars. Op de opmerking van de Consumentenbond dat verzekeraars teveel ontvangen premies zouden moeten terugbetalen aan hun klanten, reageert het Verbond als volgt: “Verzekeraars vragen niet meer premie dan nodig voor een gezonde bedrijfsvoering. Wij zijn ervan overtuigd dat iedere verzekeraar, in een markt met zo’n veertig concurrenten, een zo scherp mogelijke premie aanbiedt aan zijn klanten.”

Bron: Consumentenbond, Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES